Schaarste en de invloed op prijs en levering medische hulpmiddelen

Transportboot met containers
22 juni 2022
Het zal inkopers bij zorginstellingen en ziekenhuizen niet zijn ontgaan: de prijzen van een aantal medische hulpmiddelen en facilitaire producten zijn flink gestegen in de afgelopen tijd en de leverbetrouwbaarheid van toeleveranciers neemt af.

De accountmanagers van Mediq zijn nauw betrokken bij hun klanten en de onrust die in de zorg voelbaar is. Achter de schermen wordt daarom keihard gewerkt om voorraden op peil te brengen en te borgen voor de toekomst. Waar tussentijdse prijsstijgingen en leverproblemen veel onrust geven, wordt naarstig gezocht naar werkbare alternatieven om de klanten toch van dienst te kunnen zijn. Uitgangspunten voor Mediq zijn daarbij: streven naar maximale stabiliteit en zo laag mogelijke prijzen. Waarbij structurele, duurzame oplossingen voor onze klanten het uitgangspunt vormen en noodzakelijke kortetermijnoplossingen zorgvuldig worden afgewogen.

Actualiteiten: hoe zijn we hier gekomen

De actualiteiten die invloed hebben op de prijzen en levertijden in de wereld volgen elkaar momenteel in hoog tempo op. Het startpunt werd gevormd door de overheidsmaatregelen tijdens de coronapandemie. Om verdere verspreiding te voorkomen werden productiebedrijven van grondstoffen, halffabricaten en eindproducten gedeeltelijk of geheel stil gelegd. Wereldwijd aangelegde voorraden slonken hierdoor aanzienlijk. Ook binnen de transportsector is dit duidelijk voelbaar geweest, waardoor een achterstand is ontstaan in de gehele keten.


“Nu de markten weer helemaal open zijn is de vraag naar bepaalde producten explosief gestegen”, vertelt Tayfun Ayazoglu, director sourcing bij Mediq. “In combinatie met een ander probleem, namelijk de beperkte beschikbaarheid van personeel. De extreem grote vraag geldt voor de zorgmarkt, maar in feite voor alle markten. Met als gevolg dat producten die in meerdere markten worden afgenomen ineens zeer schaars worden.” Als voorbeeld noemt hij microchips: “Zij worden gebruikt in health care devices zoals sensoren en pompen, maar ook voor de productie van auto’s, telefoons en laptops. Fabrikanten van dergelijke producten strijden met elkaar om nog beschikbare voorraden en er is maar beperkte capaciteit om nieuwe microchips te maken”, legt hij uit.

Verheviging van de situatie

Daarbovenop komt de situatie met Rusland en Oekraïne. Maatregelen die het westen Rusland heeft opgelegd zorgen voor extra tekorten van grondstoffen, waaronder hout, olie en gas. Aangezien dit land een belangrijke leverancier was van deze grondstoffen aan Europa is zeer grote schaarste ontstaan.

Dit leidt tot exorbitante prijsstijgingen, onder meer voor energie en transport. Fabrieken worden genoodzaakt de gestegen kosten voor een groot deel door te berekenen aan klanten. Zij kunnen onvoldoende besparing uit hun eigen processen halen om rendabel te blijven werken. Ook distributeurs zoals Mediq, die hun medische hulpmiddelen leveren aan zorginstellingen, zien zichzelf voor het blok gezet.

“Al die tussentijdse prijsverhogingen voeren wij niet zomaar door, en tot op zekere hoogte”, stipt Tayfun Ayazoglu aan. “Als Mediq bevinden we ons in een spanningsveld om de zorg betaalbaar te houden, zonder de realiteit daarbij uit het oog te willen verliezen. Dat spanningsveld zit zowel aan de verkoop- als aan de inkoopzijde. Want als wij de materialen niet tegen een bepaald - en soms hoger -tarief inkopen, dan bestaat de kans dat een fabrikant zijn producten in andere landen verkoopt. In combinatie met het feit dat sommige producten vanwege schaarste al beperkt beschikbaar zijn, zal het aanbod in Nederland dan verder afnemen.”


Betrouwbaarheid en acties

Tegen deze achtergrond heeft Mediq zichzelf twee belangrijke doelen gesteld om de betrouwbaarheid en werkbaarheid naar zorginstellingen en ziekenhuizen te blijven garanderen:

  1. In overleg met onze toeleveranciers zullen wij eventuele prijsverhogingen zoveel mogelijk proberen te voorkomen, zonder de beschikbaarheid van deze producten voor de Nederlandse markt te verliezen.
  2. Binnen de schaarste zoeken we naar mogelijkheden om voldoende kwalitatief goedgekeurde medische hulpmiddelen te kunnen blijven leveren.

Zodra de leverbetrouwbaarheid van fabrikanten minder wordt, hanteert Mediq drie mogelijkheden om leveringen toch gedaan te krijgen:

  1. We verhogen onze eigen voorraad.
  2. Wekelijks voeren we overleg met fabrikanten af om leveringen te stroomlijnen en prioriteiten te stellen. Hiertoe is de samenwerking met onze partners in de afgelopen periode versterkt en geïntensiveerd.
  3. We zoeken naar passende, duurzame alternatieven en stellen deze voor aan de klanten. Het gaat hier om kwalitatieve oplossingen, bij voorkeur voor de lange termijn.

Nieuwe koers in leverbetrouwbaarheid

Stappen die we in het recente verleden hebben gezet en nog steeds zetten, zijn primair gericht op het verbeteren van de leverbetrouwbaarheid en het prijsniveau voor onze klanten. Hiervoor hebben wij lering getrokken uit de coronaperiode en deze doorgevoerd in onze werkwijze. Zo werd het bestelsysteem van Mediq tijdens de eerste golf overspoeld door nieuwe klanten die plotseling veel materialen bij ons bestelden.

Versterkt door hamstergedrag en bezettings-problematiek had dit grote invloed op ons gebruikelijke voorraadniveau en onze bereikbaarheid. Nu en dan resteerden er onvoldoende producten om aan de reguliere vraag te voldoen. En konden wij klanten niet altijd de aandacht en service bieden die zij verdienen door langere wachttijden bij onze klantenservice. Met een dergelijk scenario waren we nog niet eerder geconfronteerd.

Wij begrijpen echter dat sommige klanten zich hierdoor in de steek gelaten voelden en hebben structurele maatregelen getroffen om dergelijke leveringsproblemen in de toekomst tegen te gaan. Concreet is een ‘grote order check’ ingevoerd. Hiermee worden buitengewoon grote bestellingen gesignaleerd om de gebruikelijke uitlevering aan vaste klanten veilig te stellen. Deze check is volop in bedrijf en wordt op basis van praktijkervaring telkens aangescherpt en verbeterd. Verder zijn er periodieke mailingen ingevoerd om klanten op de hoogte te stellen over voorraden van specifieke producten en biedt MedBIS klanten inmiddels scherper inzicht in actuele levertijden. En zijn Mediq.nl de antwoorden op de meest gestelde vragen gebundeld  om klanten zo snel mogelijk te helpen.

Prijsverhoging en – verlaging in de toekomst

“Ondanks deze maatregelen is het einde van de wereldwijde onzekerheid in algemeen opzicht nog niet in zicht,” waarschuwt Tayfun Ayazoglu. “Dat blijkt ook uit de gesprekken met al onze fabrikanten. Dergelijke onzekerheid kan ons mogelijk dwingen tot nieuwe tussentijdse prijsaanpassingen. Wel hebben eerder genomen initiatieven hier en daar ook al vruchten afgeworpen in het prijsniveau. Persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen, jassen en brillen zijn hier goede voorbeelden van. Zo hebben wij de productie van kwalitatief goede medische handschoenen succesvol weten op te schalen na het wereldwijde tekort tijdens de pandemie. Deze zijn inmiddels weer goed leverbaar, wat ook invloed heeft gehad op de in- en verkoopprijs. Mediq heeft er zorg voor gedragen dat deze prijsgunstige situatie weer bij de klanten terecht is gekomen.”

We blijven ons vanuit onze belofte ‘Samen brengen we zorg dichter bij uw cliënt’ sterk maken voor de juiste zorg op de juiste plek en het betaalbaar houden van de zorg. Juist nu moeten én willen we bijdragen aan de zorgtransformatie die zo hard nodig is. Achter de schermen werkt Mediq daarom onvermoeibaar door om de situatie rondom prijsverhogingen, leverings-problemen, grondstoffen- en interne en externe personele tekorten zo goed als mogelijk het hoofd te bieden. Alle redelijke en billijke middelen die ons ter beschikking staan zullen hiervoor worden aangesproken, teneinde onze positie als voorkeursleverancier bij u te kunnen behouden.


Mocht u n.a.v. het bovenstaande een gesprek willen aanvragen, neem dan contact met ons op. Onze accountmanager is benieuwd welke zaken voor u belangrijk zijn en kan samen met u onderzoeken of er oplossingen voorhanden zijn.