Nieuwe werkmethodes en innovaties binnen handbereik door nieuwe bekostiging verpleging en verzorging

Verpleegkundige geeft eenzame oudere aandacht
14 november 2022
De zorgvraag neemt toe. Meer ouderen blijven langer thuis wonen of komen sneller thuis na ziekenhuisopname. Het werk van de wijkverpleegkundige wordt door de toenemende druk steeds belangrijker. De nieuwe bekostigingsstructuur in de zorg belooft meer ruimte te geven voor gerichte kwalitatieve zorg, digitale innovaties en nieuwe werkmethodes. Maar ook voor preventie, zelfredzaamheid en goede afstemming met andere zorgprofessionals. Wat houdt de nieuwe bekostigingsstructuur precies in en hoe biedt het meer ruimte voor innovaties en nieuwe werkmethodes? 

Het werk voor de wijkverpleegkundigen zo gemakkelijk mogelijk maken en ouderen in de toekomst van passende zorg blijven voorzien, is één van de punten waaraan de nieuwe bekostiging van de wijkverpleging kan bijdragen. Wat houdt deze bekostiging van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in?

Nieuwe bekostigingsstructuur in het kort

Op dit moment mag een gecontracteerde zorginstelling per uur, dag, week, of maand een bedrag aan zorg declareren bij de zorgverzekeraar. De nadruk in de contractering ligt op uren zorg en minder op de inhoud, kwaliteit of het resultaat ervan. De nieuwe bekostiging van de wijkverpleging stapt steeds meer af van ‘uurtje factuurtje’ waardoor er meer ruimte ontstaat om innovaties of nieuwe werkmethoden te gaan toepassen. 

In de nieuwe bekostiging gaan de wijkverpleegkundigen een cliëntprofiel registreren. Op basis van cliëntprofielen wordt de zorg in rekening gebracht bij de zorgverzekeraar. Deze profielen voorspellen op basis van bepaalde kenmerken de verwachte zorg die een cliënt nodig heeft. In welk van de profielen de cliënt valt, wordt bepaald op basis van een vragenlijst. Per 1 januari 2024 zijn gecontracteerde zorgaanbieders verplicht om cliëntprofielen te registreren en basis daarvan te declareren. Het idee is dat met deze informatie zorgaanbieders en zorgverzekeraars een beter gesprek kunnen voeren, bijvoorbeeld of er per week of maand vergoed wordt.

Meer ruimte en kansen voor nieuwe werkmethodes

Enerzijds kan deze nieuwe bekostigingsstructuur ervoor zorgen dat de zorg verbetert doordat er beter inzicht is in wat de cliënt echt nodig heeft. Anderzijds kan het de zorgprofessionals meer ruimte en tijd voor cliënten opleveren, omdat de administratieve werkbelasting omlaag kan gaan. Deze tijd kunnen zij investeren in bijvoorbeeld innovaties, digitale zorg, nieuwe werkmethodes, maar ook preventie, steunnetwerk, mantelzorg, zelfredzaamheid en afstemming met andere professionals.

Hoe draagt de nieuwe bekostiging bij aan de inzet van nieuwe werkmethodes bij zorginstellingen?

Dat een dergelijke financieringsvorm thuiszorginstellingen kan stimuleren om meer aandacht te geven aan innovatie, zelfredzaamheid en preventie, zien we terug bij verschillende zorginstellingen. Carroll Duinker, manager productspecialisten bij Mediq: ’De nieuwe bekostiging biedt straks voordelen voor zowel de zorgverlener als de zorgvrager. Klanten hebben straks meer budget die ze kunnen besteden om de best mogelijk kwalitatieve zorg op maat te leveren voor de cliënt op basis van het nieuwe cliëntprofiel’, aldus Carroll. ‘Daardoor komt er meer ruimte om de traditionele tijdrovende methode zoals wassen met de waskom en het washandje te vervangen door verzorgend wassen. Met verzorgend wassen verbeter je de huidconditie, bevorder je de zelfredzaamheid en besparen ze tijd. Zelfredzaamheid is een belangrijk thema voor onze klanten. Wanneer de verzorgend wassen methode goed bevalt in de wijkverpleging, biedt dat ook mogelijkheden voor sommigen cliënten om dit zelf te willen toepassen.’

Verzorgend wassen binnen de zorginstelling

Ook bij zorgorganisatie de Omring zijn de reacties overwegend positief. Dylan Meester, Projectleider bij Omring, over verzorgend wassen: ‘Wij hoorden bijvoorbeeld van medewerkers dat zij minder last van hun rug en armen hebben. Onze cliënten ervaren de nieuwe werkwijze als comfortabel, ontspannend en verfrissend. 
De meerwaarde verzorgend wassen voor de zorginstelling op een rij:

  • Tijdsbesparing van 35-50% door minder handelingen 
  • Verbetering  kwaliteit van de zorg door meer comfort, verzorgend en hygiënisch werken
  • Stimuleren van zelfredzaamheid van de cliënt in de thuiszorg of wijkzorg