Verzekerd van zorg in 2022

Zorgverzekering blokjes iconen
28 december
Op Prinsjesdag presenteerde de demissionaire minister van Financiën o.a de zorgbegroting. Wat betekent dit voor je zorgkosten in 2021? Wat verandert er in het basispakket? Waar moet je naar kijken en wanneer?

De zorgpremie gaat omhoog

De zorgpremie is het bedrag dat je maandelijks aan je zorgverzekeraar betaalt om verzekerd te zijn van goede zorg. Dit basispakket bestaat uit medisch noodzakelijke zorg waar iedereen recht op heeft. De inhoud is bij alle verzekeraars gelijk, maar de premies verschillen. Op de site van de Consumentenbond vind je een overzicht van de huidige premies. Voor 2022 verwacht het kabinet een stijging van de gemiddelde (nominale) zorgpremie van 31,- per jaar: van 1.478,- naar 1.509,- euro (>125,75 euro per maand). De zorgverzekeraars maken uiterlijk 12 november de nieuwe premiebedragen bekend. Door verschillen in financiële reserves kan de premie voor 2022 per basispolis flink verschillen, aldus Zorgwijzer.

De zorgtoeslag is hoger

De stijging van de premie wordt gecompenseerd door een verhoging van de zorgtoeslag. Deze toeslag is er voor alle Nederlanders met een laag inkomen. De maximaal mogelijke zorgtoeslag is in 2022:

 • 1 persoon: 1.323,- euro (+36,-)
 • Gezin: 2.527,- euro (+40,-)

Het eigen risico blijft gelijk

Het verplichte eigen risico voor mensen van 18 jaar en ouder verandert niet en blijft 385,- euro. Dit betekent dat je de eerste 385,- euro aan zorgkosten uit de basisverzekering zelf betaalt. Pas daarna betaalt je zorgverzekeraar de kosten. De eigen bijdrage voor geneesmiddelen blijft maximaal 250,-. Je kunt het verplichte eigen risico vrijwillig verhogen in ruil voor korting op de maandelijkse premie.

Voor deze zorg uit het basispakket betaal je geen eigen risico:

 • Huisartsenzorg, huisartsenpost en wijkverpleging
 • Verloskundige zorg en kraamzorg;
 • Bepaalde zorg bij chronische ziekten zoals diabetes type 2 en COPD
 • Tandartsbezoek voor kinderen tot 18 jaar
 • Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) zoals Mediq Health Coach

Veranderingen in basispakket

In 2022 zijn er enkele veranderingen in het basispakket:

 • Vergoeding van verblijf nabij het ziekenhuis bij CAR-T-celtherapie
 • Mensen die mechanische ademhalingsondersteuning in de thuissituatie nodig hebben, kunnen hun elektriciteitskosten voortaan rechtstreeks bij hun zorgverzekeraar declareren. Dit kan vaak via een declaratieformulier op de website van de zorgverzekeraar.
 • Bent je herstellend van een coronabesmetting en heb je aanhoudende klachten of beperkingen? Dan kom je tot 1 augustus 2022 in aanmerking voor bepaalde behandelingen die je herstel verbeteren.

Een (andere) zorgverzekering kiezen?

Er zit veel verschil in de dekking en voorwaarden van zorgverzekeringen. Welke zorgverzekering past het beste bij jou? Dit verschilt per persoon en situatie. Daarom is het belangrijk om te weten dat je aan het einde van ieder kalenderjaar een nieuwe zorgverzekering kunt kiezen. Je kunt je zorgverzekering tot 31 december opzeggen en hebt tot 31 januari om een nieuwe te kiezen. Hierdoor kun je veel geld besparen. Maar let op: een zorgverzekering kiezen betekent ook: voor het komende jaar je gezondheid en mogelijke kosten voorspellen.

Wilt u medische hulpmiddelen bestellen in 2022? Houd er dan rekening mee dat veel zorgverzekeraars hulpmiddelen alleen (gedeeltelijk of volledig) vergoeden als u uw producten bij een medisch speciaalzaak zoals Mediq bestelt. Wilt u toch liever bij een apotheek bestellen? Dan krijgt u mogelijk geen volledige vergoeding.

Ontdek de voordelen van klant worden bij Mediq.

Zekerheid

Volgens de zorgthermometer zijn eind 2020 1,1 miljoen verzekerden gewisseld van zorgverzekeraar: 6,5% van de verzekerden ). Het overstappercentage schommelt al jaren tussen 6 en 7%. Met de verzekerden die binnen een verzekeraar van pakket zijn gewisseld erbij, komt het overstapcijfer uit op 9,7%. Waarom zo veel mensen wisselen? De zorgverzekering die het ene jaar het beste voor je is, is dat een jaar erna misschien niet meer. Verder zagen we in het afgelopen ‘overstapseizoen’ meer verzekerden kiezen voor een aanvullende verzekering en minder voor een vrijwillig eigen risico ten opzichte van het jaar daarvoor. Meer mensen gingen voor zekerheid, wat waarschijnlijk mede werd ingegeven door de ontwikkelingen rond corona.

Belangrijke data

 • 21 september 2021: bekendmaking inhoud basispakket voor 2022 en verwachte hoogte van de zorgpremie en van het eigen risico
 • 12 november 2021: uiterste datum voor bekendmaking premies zorgverzekeringen
 • 31 december 2021: uiterste datum voor het opzeggen van je zorgverzekering
 • 31 januari 2022: uiterste datum voor het afsluiten van een nieuwe zorgverzekering