Het LCH en Mediq in 6 vragen

mondkapje
10 juni 2021
Door de coronapandemie ontstonden in de zorg grote tekorten aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Als tijdelijke noodlijn is door de overheid, het Ministerie van VWS, het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) opgericht. Mediq is een van de partijen die hier aan meewerkte. Hebt u hier vragen over? Wellicht vindt u hier de antwoorden.

1. Wat is de rol van het LCH?

Het LCH zorgde voor de aanvullende inkoop en distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen voor de zorg, naast het reguliere inkoopproces van zorgaanbieders bij hun vaste leveranciers. Als de reguliere leveranciers niet in de behoeften van de zorgorganisatie aan persoonlijke beschermingsmiddelen en hulpmiddelen konden voorzien, konden zij bij het LCH terecht.

2. Wat is rol van Mediq in het LCH?

Mediq was, samen met meerdere marktpartijen, partner in het LCH. Mediq verzorgde, samen met deze marktpartijen, namens het LCH de inkoop, coördinatie en distributie van bepaalde persoonlijke beschermingsmiddelen in Nederland. Aangezien het LCH zelf geen rechtspersoonlijkheid had, kon het ook geen rechtshandelingen, zoals het plaatsen van inkooporders, verrichten. Om die reden heeft het ministerie van VWS ervoor gekozen om Mediq te vragen om namens het LCH de orders van persoonlijke beschermingsmiddelen te plaatsen en de verkoop ervan te verzorgen. Mediq heeft deze orders altijd na goedkeuring van VWS uitgevoerd. VWS stelde Mediq in staat om deze inkopen te doen door middel van bevoorschotting. 

3. Wat heeft Mediq verdiend aan het LCH?

Mediq, als partner in het LCH, heeft een vergoeding ontvangen voor de kosten die we hebben gemaakt voor de werkzaamheden voor het LCH (inzet personeel en dergelijke). Mediq, als zorgorganisatie, heeft niet als leverancier aan het LCH verkocht. Mediq heeft ook geen marges op de verkoop gehanteerd. De prijzen voor in- en verkoop werden door VWS gereguleerd.

4. Heeft Mediq winst gemaakt op inkoop en verkoop van mondkapjes of andere PBM door het LCH?

Het ministerie van VWS heeft ervoor gekozen om Mediq te vragen om namens het LCH de orders van  bepaalde persoonlijke beschermingsmiddelen te plaatsen. Als uitvoerende partij namens het LCH staat daarom Mediq op de contracten en betaalde Mediq de rekeningen van de leveranciers. Mediq heeft de inkoop namens het LCH gedaan met voorschotten van VWS. We hebben geen marge gezet op de verkoopprijs voor de LCH ingekochte producten. Om een duidelijke scheiding tussen de activiteiten voor het LCH en de eigen bedrijfsactiviteiten te maken, is deze inkoopstroom en administratie door ons apart gezet van onze eigen dagelijkse activiteiten. 

5. Hoe heeft Mediq de 1,2 miljard euro aan voorschotten van VWS besteed?

Mediq heeft namens het LCH de orders van persoonlijke beschermingsmiddelen geplaatst (inkoop gedaan) met de 1,2 miljard aan voorschotten van VWS. Deze voorschotten zijn volledig gebruikt om orders voor het LCH te plaatsen. Er zijn door Mediq geen marge gezet op of winst behaald met de verkoopprijs voor de LCH ingekochte producten.

6. Heeft Mediq verdiend aan haar uitvoerende rol in opdracht van VWS?

Alle partijen die onder het convenant in het LCH samenwerkten werden geacht zonder winstoogmerk te werken. Mediq, als partner in het LCH, heeft een vergoeding ontvangen voor de kosten die zijn gemaakt voor de werkzaamheden voor het LCH. Mediq heeft geen marge gezet op de verkoopprijs voor de LCH ingekochte producten. Mediq heeft geen eigen producten verkocht aan LCH of eigen deals ingebracht.