Transportproblemen vanuit China

Transportboot met containers
30 november 2021
De transportproblematiek uit China kan ook gevolgen hebben voor de beschikbaarheid van medische hulpmiddelen. De verwachting is dat ook in 2022 nog wel even zal aanhouden.
Wereldwijd hebben alle sectoren op dit moment te maken met beperkte beschikbaarheid van grondstoffen en eindproducten. Dit komt vooral door transportvertragingen uit China, die ontstaan zijn door de corona-pandemie. Het transportprobleem heeft helaas ook consequenties voor de levering van medische hulpmiddelen.

"Wij werken elke dag hard met ons team om deze leveringsproblemen zoveel mogelijk te beperken”, zegt Rene Vollebregt, Manager Supply & Demand van Mediq Benelux. “Binnen medische hulpmiddelen ontstaan de tekorten op dit moment vooral bij wondmaterialen en urine-opvangzakken. Maar we zien het ook bij producten voorzien van chips en in een beperkte beschikbaarheid van pulp voor incontinentieproducten.”

Wat kan Mediq betekenen in deze wereldwijde problematiek?

Het team van Rene heeft een aantal mogelijkheden om onze klanten hier zo min mogelijk hinder van te laten ondervinden. Soms kunnen materialen op een alternatieve manier naar Nederland worden gehaald dan per boot. Ook worden de voorraden dagelijks gemonitord en op peil gehouden. “Wanneer wij een bepaalde meervraag van een product voorzien, proberen wij hier tijdig op te anticiperen. We kijken ook continu naar geschikte alternatieven, zodat we klanten altijd een oplossing kunnen bieden mocht een product tijdelijk niet leverbaar zijn. In overleg met de zorgprofessional kunnen we dan toch zo snel mogelijk de hulpmiddelen bij de klant thuisbezorgd krijgen. Gelukkig krijgen wij als leverancier van medische hulpmiddelen voorrang in de transportmogelijkheden boven commerciële producten.”

Naar verwachting blijven de lange levertijden van producten uit China nog minstens tot februari aanhouden. Tijdens een persconferentie begin november gaf de Rotterdamse haven al aan rekening te houden met aanhoudende problematiek gedurende heel 2022.