Samen sterker door kennisdeling

Marlene Wolf-Bergijk, Educatiemanager Mediq
25 oktober 2021
‘Het delen van ervaringen en nieuwe inzichten is essentieel om zorg te blijven vernieuwen en verbeteren', aldus educatiemanager Marlène Wolf-Bergijk. 'Daarom is Mediq altijd alert op nieuwe kennisbehoeften. Heb je kenniswensen? Vertel het ons, dan kijken we wat we voor je kunnen betekenen.’

Mediq Learning Center

Educatiemanager Marlène is een vertrouwd gezicht voor veel Mediq-klanten. Na een loopbaan als operatieassistent werd ze in 1990 productmanager bij Mediq. In 2005 startte ze met het organiseren van trainingen voor zorgprofessionals en collega’s: een uitdaging waar ze zich sindsdien met hart en ziel aan wijdt. Haar ervaring en inzichten zijn verwerkt in het gebruiksvriendelijke leermanagementsysteem dat de activiteiten van het Mediq Learning Center ondersteunt. ‘Hiermee kunnen we proactief op nieuwe leerbehoeften inspelen en deelnemers snel helpen om hun leerdoelen te halen.’

De juiste zorg op de juiste plek

‘Samen met zorgpartners ondersteunt Mediq mensen in de dagelijkse omgang met hun ziekte of aandoening. Met onze producten en diensten, kennis en zorginnovaties kunnen we veel bijdragen aan het inzetten van de juiste zorg op de juiste plek’, benadrukt Marlène. ‘Daarom worden onze bestelportalen steeds verder doorontwikkeld als informatiebron. Hier vind je onafhankelijke informatie en antwoorden op mogelijke vragen over onze zorggebieden. Dat wij hier proactief mee bezig zijn, wordt erg gewaardeerd.’

Accreditatiepunten

‘Naast heldere instructiematerialen en video’s verzorgt Mediq regelmatig webinars en bijeenkomsten. Het Mediq Learning Center helpt zorgmedewerkers, verwijzers en inkopers om nieuwe ontwikkelingen bij te houden. Zorgmedewerkers faciliteren we met e-learnings over diabetes-, wond-, incontinentie- of stomazorg, infuus- of verneveltherapie en medische voeding. Zeker nu er minder congressen zijn, vinden deze professionals het fijn dat ze bij ons accreditatiepunten kunnen halen.’

Zelfvertrouwen en zelfstandigheid 

‘Educatie is een belangrijk hulpmiddel om patiënten te helpen om hun zelfvertrouwen en zelfstandigheid te vergroten. Hiervoor ontwikkelen we educatiemodules voor bijvoorbeeld slaapapneutherapie en zorgprogramma’s zoals incontinentieplatform Pien en DiaCare voor mensen met diabetes. Deze programma’s omvatten instructievideo’s die altijd op een vaste locatie terug te vinden zijn. Na het gesprek met hun behandelaars kunnen patiënten deze filmpjes thuis rustig bekijken.’

Toegankelijk kenniscentrum

‘Mediq is actief in 13 Europese landen’, vertelt Marlène. ‘Samen ontwikkelen we steeds meer en betere educatiematerialen.’ Als voorbeeld noemt ze de e-learning voor zwangerschapsdiabetes. ‘Deze verschaft alle informatie die normaal gesproken in een consult wordt verstrekt. Waar nodig kan dit ondersteund worden met een telefonisch of beeldbelconsult. Omdat het aantal vrouwen met zwangerschapsdiabetes stijgt, is het belangrijk om deze zorg goed te organiseren en breed toegankelijk te maken. Het is ontzettend mooi om hier vanuit het kenniscentrum van Mediq aan te kunnen bijdragen.’