Skipr-blog over zorg nabij huis of thuis

Thuis voel je je minder patiënt en meer mens
2 februari 2021
Onderzoek laat zien dat patiënten zich goed kunnen vinden in het verplaatsen van zorg naar huis. Maar we hebben nog een lange weg te gaan om de zorg betaalbaar te houden en patiënten ‘meer mens’ te laten zijn. Mediq-directeur Arjen Linders blogt over de ervaringen en ambities van Mediq op het gebied van zorg naar huis.

Zorg liever thuis of dicht bij huis

Volgens het economisch bureau van ING Bank kan bijna de helft van de chronische zorgverlening in 2030 grotendeels buiten het ziekenhuis aangeboden worden. Dit kan de kosten voor ziekenhuiszorg met zo’n 3 miljard euro per jaar verlagen. Verder verlicht het de overbelasting van ziekenhuizen en worden de besmettingsrisico’s beperkt. Bijna 60% van de ondervraagden geeft aan dat zij regelmatig benodigde ziekenhuiszorg liever thuis of dicht bij huis ontvangen.

Zelfredzaamheid

Mediq heeft al veel ervaring met ondersteuning van mensen in de thuisomgeving. Dit begon met StomaLife, een programma dat de ziekenhuiszorg en de zorg thuis met elkaar verbindt. Het bevordert de zelfredzaamheid van stomadragers en voorziet in monitoring. Vervolgens introduceerden we DiaCare voor ondersteuning van de diabeteszorg van het ziekenhuis met een beveiligd e-health platform, een app en educatie. Hierbij krijgen mensen met diabetes feedback op basis van de gemeten bloedglucosewaarden. Ook hebben we een programma ontwikkeld dat verpleegkundigen ondersteunt bij wondbehandeling.

Onze ervaring leert dat thuis veel geregeld kan worden. Coronapatiënten die herstellen van een IC-opname kunnen bijvoorbeeld baat hebben van ons programma Voedingstherapie Plus dat hen helpt om hun drinkvoedingstherapie vol te houden. Hierbij kan de diëtiste de patiënt via ons e-health platform volgen en is zij minder tijd kwijt aan administratie. We bieden tevens ondersteuning bij luchtwegzorg zoals vernevel-, (P)OSA-, vacuüm-, PEP- en IMT-therapie en saturatiemonitoring. Hiervoor leveren wij de medische hulpmiddelen thuis af bij de patiënt en verzorgen we instructie en ondersteuning door gecertificeerde verpleegkundigen.

Thuisbehandelingen

Ook voor de meer complexe en intensieve zorg is veel mogelijk. Bijvoorbeeld voor thuistoediening van specialistische geneesmiddelen en bloedafname voor oncologie, hematologie en immunologie. Met ons snel groeiende zorg- en servicesteam ondersteunen we in het met een infuus toedienen van vocht, medicatie en totale parenterale voeding. We ondersteunen bijvoorbeeld mensen met pulmonale hypertensie met verpleegkundige zorg, medicatie en verneveling. Tevens verzorgen we via Thuisziekenhuis Nederland thuisbehandelingen zoals dialyse bij nierfalen en diagnostiek bij slaapstoornissen.

Hybride

Belangrijk bij al deze activiteiten is de inbedding in het zorgproces en 24/7 toegankelijkheid van gespecialiseerde verpleegkundige zorg en ondersteuning. En natuurlijk een persoonlijke benadering: goede communicatie, tijd en aandacht zodat mensen zich gehoord en veilig voelen. Het moet een stap voorwaarts zijn. Het gaat erom dat zorginstellingen hybride zijn. Dat fysieke en digitale processen elkaar aanvullen. En dat medische zorgverlening in de thuissituatie ziekenhuizen bovenal de kans biedt om patiënten op maat te begeleiden en meer aandacht op de hoogcomplexe zorg te richten. Zonder zorgen over de patiënt en de medische regie en eindverantwoordelijkheid.

Meer mens

Dit teruglezend, realiseer ik me hoe ver Mediq het etiket ‘hulpmiddelengroothandel’ al ontgroeid is. En er worden veel meer van dit soort initiatieven ingezet om de zorg duurzaam anders te organiseren, zo veel en zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde leefomgeving. Maar ik besef ook dat we nog een lange weg te gaan hebben om de zorg betaalbaar te houden en patiënten ‘meer mens’ te laten zijn. We blijven ons keihard inzetten om deze mogelijkheden samen met zorginstellingen en zorgprofessionals te ontsluiten.

Op mediq.nl/meermens lees je alle verhalen over onze zorgoplossingen.