Elke dag een stapje beter

Handen van alle mensen samen die kwaliteit mogelijk maken
17 augustus 2021
Regelmatig toetst certificerende instelling DEKRA of het kwaliteitsmanagementsysteem en de werkwijze van Mediq aan de ISO 9001- en de NEN7510-normen voldoen. ‘Mediq heeft hier de afgelopen jaren veel in geïnvesteerd en blijft haar processen waar mogelijk verbeteren. Bij de meest recente audit kregen we mooie complimenten over onze aanpak en gemotiveerde medewerkers.’

Klanttevredenheid

Kwaliteit is enorm belangrijk voor Mediq als partner voor medische hulpmiddelen en zorg. Als QA-specialist is Ilse van der Vlist medeverantwoordelijk voor het borgen en verbeteren van de processen die belangrijk zijn voor de klanttevredenheid. ‘Onze klanten in de eerstelijns- en tweedelijnszorg en de mensen die wij thuis ondersteunen moeten altijd op ons kunnen rekenen. Ook voor hen is het belangrijk dat regelmatig wordt getoetst of onze kwaliteit en processen aan de wereldwijd erkende standaarden voldoen. De laatste jaren hadden deze audits steeds goede uitkomsten, maar de feedback die we ditmaal kregen was positiever dan ooit.’

Bestel- en informatieportalen

Mediq gaat verder dan wat normen voor medische hulpmiddelen vereisen, stelt ze. ‘Dat proef je in alle processen. Niet het hulpmiddel of de aandoening staat centraal, maar de klant. We werken intensief samen met de eerstelijns- en tweedelijnszorg en betrekken hen vroegtijdig bij bijvoorbeeld ontwikkelingen in onze bestel- en informatieportalen. Ook inhoudelijk luisteren we goed en zoeken we altijd naar nieuwe oplossingen en verbetermogelijkheden. Wat heel goed werkt, zijn de vijfdaagse sprints waarmee we ontwikkelingen en innovaties in de praktijk brengen. De auditors hadden veel lof voor de manier waarop we de Plan-Do-Check-Act-cyclus doorlopen en ons gebruik van de cirkelmethode om de samenwerking tussen de verschillende disciplines te versterken.’

Kwaliteit doe je samen

De afdeling Quality Assurance van Mediq wordt gevormd door een team van vier gedreven specialisten. Een belangrijk aandachtspunt is het correct implementeren en naleven van wet- en regelgeving zoals de Medical Device Regulation. Deze Europese regels zijn per 26 mei in werking getreden en stellen strengere eisen aan medische hulpmiddelen. ‘Mediq heeft tijdig de benodigde voorbereidingen getroffen waardoor onze klanten nog meer kunnen vertrouwen op patiëntveiligheid en transparantie.’ Ilse benadrukt dat de rol van QA vooral faciliterend is: helpen om de organisatie beter te maken. ‘Kwaliteit doe je samen. Het moet verweven zijn in alle facetten van de bedrijfsvoering. Bij Mediq zie je dit steeds beter terug in de dagelijkse manier van werken. Vanzelfsprekend hebben we de hele organisatie bedankt voor het prachtige resultaat van de audit.’