Bereikbaarheid Limburg

Geconditioneerd medicatievervoer
16 juli 2021
Vanwege de wateroverlast in Zuid-Limburg zijn meerdere (snel)wegen afgesloten of ontoegankelijk. Als de situatie zodanig is dat aflevering niet mogelijk is, dan ontvangt u vanzelfsprekend bericht van ons of proberen we contact met u op te nemen.
Wij leven mee met de mensen die hierdoor getroffen worden en begrijpen dat dit vragen oproept. We volgen de situatie op de voet en staan in direct contact met onze vervoerders om te bekijken waar we wel en niet kunnen leveren.