Het LCH en Mediq in 10 vragen

mondkapje
5 november 2020
Door de coronapandemie ontstonden in de zorg grote tekorten aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Als tijdelijke noodlijn is het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) opgericht. Mediq werkt hier belangeloos aan mee. Hebt u hier vragen over? Wellicht vindt u hier de antwoorden.

1. Wat is het LCH?

Het LCH is opgericht als noodlijn om zo snel mogelijk voldoende PBM en medische hulpmiddelen van de juiste kwaliteit naar Nederland te halen en te distribueren, zonder winstoogmerk. Het LCH functioneert als tijdelijk samenwerkingsverband van deskundigen. Deze bundeling van kennis, ervaring en relaties vanuit zorgaanbieders, distributiebedrijven, transporteurs en producenten vergroot de kans om succesvol te zijn in een overspannen internationale vechtmarkt. Het doel is om zo snel mogelijk terug te gaan naar de normale marksituatie van voor de coronacrisis.

2. Wat is de rol van het LCH?

Het LCH zorgt voor de aanvullende inkoop en distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen voor de zorg, naast het reguliere inkoopproces van zorgaanbieders bij hun vaste leveranciers. Als de reguliere leveranciers niet in de behoeften van de zorgorganisatie aan persoonlijke beschermingsmiddelen en hulpmiddelen kunnen voorzien, kunnen zij bij het LCH terecht. 

3. Om welke producten gaat het?

Het LCH vangt tekorten op voor brillen, chirurgische- en FFP-maskers, handschoenen, jassen, schorten en desinfectiemiddelen voor zorgprofessionals en beademingsapparatuur. Aanvragen en voorraden worden dagelijks gemonitord. Als het nodig is, plaatst het LCH extra orders om voor voldoende voorraad te zorgen. 

4. Wat is rol van Mediq in het LCH? 

Mediq verzorgt de distributie van de door het LCH ingekochte middelen en heeft hiervoor in haar bestelomgeving (Mijn MedBIS) een speciaal LCH-aanvraagportaal ingericht en klantenservicemedewerkers opgeleid en ingezet. Dit is bedoeld voor verpleeg- en verzorgingshuizen, GGD- en GGZ-instellingen, thuiszorgorganisaties, huisartsen, ergo-, fysio- en oefentherapeuten, de verslavingszorg en de huishoudelijke hulp in de zorg, ofwel de caresector. De klanten van Mediq Kunnen gewoon via hun gebruikelijke ingang tot de Mediq-bestelomgeving hun reguliere orders plaatsen. Als deze producten niet voorradig zijn, kunnen zij bij het LCH terecht. 

Bij een andere leverancier is een LCH-aanvraagomgeving ingericht voor ziekenhuizen, de ambulancezorg en ROAZ PBM-coördinatoren. Verder verzorgt Mediq de afwikkeling van alle financiële aspecten van inkoop tot verkoop en verzorgen Mediq en OneMed/QRS de distributie. Hiervoor heeft VWS aparte contracten gesloten met deze partijen. Beide bedrijven doen dit op kostprijsbasis en verdienen hier niet aan.

Het verschil tussen een levering vanuit het LCH of vanuit Mediq is te zien in het PostNL track en trace nummer:

  • Mediq levering: 3SQBWxxxxxxxxx
  • LCH levering: 3SNOAExxxxxxxxx

5. Hoe werkt de verdeling?

In de beginperiode was de voorraadpositie onvoldoende om in de volledige vraag te voorzien. Het ministerie van VWS heeft in overleg met zorgpartijen een model opgesteld voor een goede verdeling van beschermingsmiddelen tussen en binnen alle regio’s. Hiermee zijn de beschikbare voorraden verdeeld op basis van besmettingsrisico’s in bepaalde behandelsituaties. In opdracht van het ministerie past Mediq dit allocatiebeleid toe via speciaal hiervoor ontwikkelde functionaliteit in het bestelportaal.

6. Hoe transparant zijn de voorraden en prijzen? Wie bepaalt de prijzen?

De verkoopprijzen van de producten zijn wekelijks samen met het ministerie van VWS vastgesteld op basis van de geldende marktprijzen. Zij zijn inzichtelijk via de bestelportals voor de zorginstellingen. Op de VWS/LCH-pagina worden de voorraadstanden gedeeld en in de toekomst mogelijk ook de prijzen zodat dit transparant is voor de markt.

Het LCH hanteerde tot eind juli pre-COVID-19-verkoopprijzen terwijl huidige marktprijzen hoger lagen. Dit had als neveneffect dat het LCH niet als noodvoorraad maar als reguliere leverancier werd gebruikt. Hierdoor werd het risico voor levering en beschikbaarheid groter. Omdat het LCH een noodlijn is naast het reguliere inkoopproces bij vaste leveranciers, wordt sindsdien als uitgangspunt gehanteerd dat LCH-prijsniveaus boven de gemiddelde marktprijs liggen. Dit is in het kader van risicobeperking ook in het belang van de zorgpartijen. 

7. Van wie zijn de producten en hoe zit het met de kwaliteitscontrole?

De producten zijn van het LCH. Binnen het LCH worden alle aanbiedingen van beschermingsmiddelen gecontroleerd op betrouwbaarheid en kwaliteit. Leveranciers moeten vooraf de vereiste kwaliteitscertificaten kunnen overleggen. Na levering worden checks uitgevoerd of de middelen aan de kwaliteitseisen voldoen. Voor niet-CE-gecertificeerde artikelen is er voor de distributie een extra controle in de speciaal ingerichte teststraat van het RIVM. Bij de producten worden de testrapporten en certificaten niet meegeleverd. Elke klacht die wordt ingediend wordt behandeld en waar nodig worden passende maatregelen genomen.

8. Van wie ontvang ik de communicatie over veranderingen in assortiment, beleid, voorwaarden en prijzen?

Het LCH bepaalt het beleid en stelt het assortiment en de prijsstelling op. Mediq brengt u op de hoogte van eventuele wijzigingen in het LCH beleid via een service email. 

9. Is de beschikbaarheid van PBM in Nederland voldoende om een tweede  COVID-19 golf af te dekken?

Op dit moment kan het LCH met de huidige voorraad in Nederland ruimschoots voorzien in de vraag die zorginstellingen bij het LCH hebben gemeld. Daarnaast bouwt het LCH een voorraad op om eventuele toekomstige tekorten aan persoonlijke beschermingsmiddelen in de zorg te voorkomen. Bekijk op de site van de rijksoverheid de actuele voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen voor de zorg. 

10. Wat is de toekomst van het LCH en wat gebeurt er met de ongebruikte voorraad? Kunnen ontvangen artikelen geretourneerd worden aan het LCH?

Binnen VWS is het ‘Programma voldoende PBM’ ingericht om strategisch beleid vorm te geven voor de toekomst van het LCH en het realiseren van een ijzeren voorraad. Gezien de omvang van de voorraad is het waarschijnlijk dat een deel van deze producten nooit gebruikt gaat worden voordat de geadviseerde houdbaarheidsperiode voorbij is. In het voorraadbeheersysteem is per product de minimale houdbaarheidsdata vastgelegd. Het LCH fungeert als noodvoorziening en neemt in principe geen retouren aan. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties kan het LCH producten retour nemen. Dit is bij niet door de gebruiker veroorzaakte schade aan het product en als aantoonbaar niet voldoet aan de in de certificering vastgestelde norm en afwijkt van de door het LCH gegarandeerde kwaliteit.