Samenwerken aan luchtwegzorg

Kind ontvangt verneveltherapie thuis
8 maart 2020
Mediq is toegetreden tot de Long Alliantie Nederland. 'Samen werken we aan oplossingen voor mensen met longziekten op het gebied van onderzoek, zorgverbetering en eigen regie. We zijn blij dat Mediq haar kennis en expertise inbrengt', aldus LAN-voorzitter drs. Clémence Ross-Van Dorp. Ook andere bedrijven en patiënten-, beroeps- en branche-verenigingen, zorgverzekeraars, fondsen en onderzoek- en kennis-instellingen zijn lid van de LAN.

Invloed op de kwaliteit van leven

De luchtwegzorg van Mediq strekt van verneveltherapie voor mensen met CF, COPD en astma en (P)OSA-therapie voor slaapapneu tot thuisbeademing en -monitoring en slijmuitzuiging. “Goede luchtwegzorg kan de kwaliteit van leven aanzienlijk verbeteren”, stelt Arjen Linders, directeur van Mediq Nederland. “Het LAN-lidmaatschap past bij onze ambitie om samen te werken in de zorgketen om de luchtwegzorg kwalitatief goed en betaalbaar te houden. Dit begint met kennis vergaren en kennis delen en leidt mogelijk ook tot innovaties. Hoe meer we samenwerken in de keten, hoe beter wij de belangen van mensen met longziekten en zorgverleners kunnen dienen.”

Een groot en toenemend probleem

Elk uur overlijdt iemand in ons land aan een longziekte zoals astma, COPD (chronische bronchitis of emfyseem), longkanker, slaapapneu, cystic fibrosis, longfibrose, pulmonale hypertensie en sarcoïdose. De jaarlijkse zorgkosten voor longziekten bedragen circa drie miljard euro en de jaarlijkse kosten voor werkverzuim door longpatiënten één miljard euro. Naar verwachting neemt het aantal mensen met longziekten de komende jaren verder toe en schuift COPD op van de zesde naar de derde doodsoorzaak wereldwijd. In 2018 was dit voor 6.879 Nederlanders de onderliggende doodsoorzaak.

Over Long Alliantie Nederland

De Long Alliantie Nederland (www.longalliantie.nl) is een federatieve vereniging op het gebied van chronische longziekten. De doelen zijn het terugdringen van het aantal (nieuwe) longpatiënten, het terugdringen van de ziektelast en het bevorderen van de kwaliteit van leven van mensen met een chronische longziekte. Leden van de LAN zijn patiënten-, beroeps- en brancheverenigingen, bedrijven, fondsen en andere organisaties die zich op de preventie en zorg bij chronische longziekten richten. Om de onafhankelijkheid te waarborgen, participeren bedrijfsleden niet in de formele beleidsbepaling van de LAN.