LCH blijft actief als noodlijn

6 augustus 2020
Het LCH blijft actief als noodlijn voor de aanvullende behoefte aan beschermingsmiddelen van zorgaanbieders. Mediq is hierbij aangesloten en blijft via haar bestelportal ondersteuning bieden aan instellingen in de langdurige zorg, gehandicaptenzorg, thuiszorg, verpleeg- of verzorgingshuizen, GGZ-instellingen, huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten en andere zorgaanbieders.

Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) is sinds 24 maart operationeel om medische hulp- en beschermingsmiddelen waar een tekort aan dreigt gezamenlijk in te kopen en te distribueren. Dit zonder winstoogmerk. Het uitgangspunt is dat zorgaanbieders de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen en hulpmiddelen zo veel mogelijk via hun reguliere leveranciers blijven inkopen. Als deze kanalen niet in de behoefte kunnen voorzien, kunnen zij voor hun eventuele (aanvullende) behoefte aan persoonlijke beschermingsmiddelen en hulpmiddelen bij de bestelportals van het LCH terecht.

Verdeelmodel

Bij de levering van persoonlijke beschermingsmiddelen en hulpmiddelen hanteert het LCH een verdeelmodel met inachtneming van de beschikbare voorraden. Dit betekent concreet dat de aanvraag getoetst wordt op basis van de grootte, het soort instelling en het opgestelde normverbruik. Verder wordt per week maximaal een normverbruik van 10 dagen uitgeleverd.

Voorraad voor een eventuele tweede golf

Het LCH heeft voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen en hulpmiddelen ingekocht om bij een mogelijke tweede golf in de behoefte voor de zorg te voorzien en blijft waar nodig voor de aanvoer van benodigde producten zorgen. De komende periode wordt met partijen vanuit de zorg en de markt gezocht naar een duurzame oplossing voor het garanderen van beschikbaarheid van de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen en hulpmiddelen.

Meer informatie

Op de webpagina van het LCH wordt regelmatig een totaaloverzicht geplaatst van de aangekochte en uitgeleverde beschermingsmiddelen, de actuele voorraad, het aantal bestelde stuks en de middelen die onderweg zijn naar Nederland vanuit het buitenland.