Zorg naar huis met NAAST

Klantenservicemedewerker Mediq zit achter haar bureau
4 juli 2019
Mediq en NAAST, specialist in zorg op afstand, hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend om zorg naar huis te faciliteren. Startpunt is het 24/7 toegankelijk maken van gespecialiseerde verpleegkundige zorg in de thuissituatie door het inzetten van e-health technologie. Dit als eerste stap in het realiseerbaar maken van steeds meer zorg op afstand en zelfregie in de thuisomgeving.

De samenwerking van Mediq en NAAST komt voort uit de ambitie die beide organisaties delen om een antwoord te bieden op de vele uitdagingen binnen het zorglandschap. Zorg van morgen gaat niet alleen over hoge zorgkosten en een tekort aan personeel, maar juist ook over de kansen die technologie en e-health bieden om de druk op zorgprofessionals te verminderen en zorg op de juiste plek te leveren. De bundeling van de kennis over en gebruik van medische hulpmiddelen met 24/7 technologie maakt zorg op afstand voor een grote groep patiënten toegankelijk. Door te handelen vanuit het principe ‘de juiste zorg op de juiste plek’ is substitutie van zorg realiseerbaar. Doordat patiënten op afstand worden gemonitord, worden zorgverleners ontlast in hun zorgtaken, waardoor er ruimte wordt gecreëerd voor zijn of haar kerntaken. Tegelijkertijd wordt de patiënt gefaciliteerd om zelf meer regie te kunnen nemen.

De juiste zorg op de juiste plek

Door dit partnership is het nu mogelijk dat patiënten thuis intensiever worden bijgestaan in hun zelfredzaamheid, uiteraard na overleg met de behandelaar. “Zelfregie is een mooi streven, maar werkt alleen als dit goed wordt gefaciliteerd en vakkundig is ingeregeld. De gespecialiseerde expertise van Mediq is een sterke aanvulling op onze professionele 24/7 dienstverlening op afstand”, zegt René Baljon, directeur van NAAST. Het partnership houdt in dat NAAST en Mediq de komende drie jaren o.a. meer hulpmiddelenzorg op afstand inrichten, meer medische specialistische zorg thuis en in de eerstelijn gaan faciliteren én willen bijdragen aan meer nieuwe transmurale zorgpaden.