Lekkages gesignaleerd door StomaRegie nazorgmonitor

Stomaverpleegkundige krijgt regie terug

Nazorgmonitor signaleert lekkages

Veel stomadragers raken na verloop van tijd uit beeld bij hun stomaverpleegkundige in het ziekenhuis. En dat is prima, zolang er niets verandert aan hun situatie. “Soms verandert er na verloop van tijd iets, maar is de weg terug naar het ziekenhuis ook voor de cliënt niet meer vanzelfsprekend”, weet stomaverpleegkundige Ria Tjalsma. “Dan is de nazorgmonitor een prima hulpmiddel om problemen te signaleren.”

De nazorgmonitor wordt door veel gebruikers gezien als één van de belangrijkste onderdelen van het StomaRegie zorgprogramma van Mediq. Naast andere onderdelen, zoals het doen van een huisbezoek, educatie en het nodige inzicht via een management-dashboard. In feite betreft de nazorgmonitor een tweewekelijkse screening door Mediq van het materiaalverbruik van een stomadrager. Dit kan namelijk een indicatie zijn dat er meer aan de hand is op medisch gebied. Mediq trekt vervolgens aan de bel bij de stomaverpleegkundige in het ziekenhuis, die op zijn of haar beurt adequaat actie kan ondernemen. 

Screening

“We kijken daarbij naar hoogverbruik van materialen, langdurig gebruik van accessoires en verandering van materiaal”, vertelt Ronald Brienen, zorgdeskundige bij Mediq. Hij legt daarna contact met de stomaverpleegkundige via een zogenaamd ‘connected care platform’; een gesloten communicatiesysteem dat is ontwikkeld voor gebruiksgemak en uiteraard volledig voldoet aan de privacywetgeving. De stomaverpleegkundige koppelt de bevindingen ook weer terug via dit systeem. Door middel van deze registratie kan te allen tijde de bekostiging naar de zorgverzekeraar worden verantwoord. 
Ria Tjalsma, werkzaam op de poli van het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft, werkt al jarenlang samen met Mediq. Mede dankzij de nazorgmonitor en StomaRegie heeft zij al veel problemen voor stomadragers in een vroeg stadium kunnen oplossen. Zij herinnert zich onder andere een man met een urinestoma: “Het viel op dat hij veel materiaal verbruikte van verschillende fabrikanten. Tijdens telefonisch contact bevestigde hij ons vermoeden dat hij last had van lekkages. Ik heb hem uitgenodigd voor een afspraak op de poli, waar we samen naar de stoma hebben gekeken en materiaal hebben uitgeprobeerd. Sindsdien zijn de lekkages voorbij.”

Signaalfunctie

Bij een andere cliënt bracht de nazorgmonitor een ander probleem aan het licht. “Hier bleek dat de wijkverpleegkundige niet zo goed met stomamateriaal overweg kon”, aldus Ria. “Bij het op maat knippen verdween regelmatig al een deel in de afvalbak. De nazorgmonitor heeft in zo’n geval een duidelijke signaalfunctie, waarna ik bijvoorbeeld op huisbezoek kan gaan om samen met de wijkverpleegkundige aan een structurele oplossing te werken. Door scholing te geven over het gebruik of hen te wijzen op het feit dat een ander materiaal mogelijk meer geschikt is voor de cliënt.”

Samenwerking

Naar schatting is in 30 tot 40 procent van de signalen sprake van een probleem dat valt te ondervangen. Dit voorkomt complicaties op langere termijn, extra kosten voor de zorg en vooral slepende lekkages en huidproblemen bij de patiënt. Soms slaan de zorgprofessionals in het ziekenhuis de handen ineen met Mediq om de beste oplossing te vinden. Ria is zeer tevreden over deze samenwerking. “Onze contactpersonen binnen Mediq denken mee wanneer wij als stomaverpleegkundigen even willen sparren. Ronald is zelfs een keer met ons op huisbezoek geweest om een probleem bij een cliënt op te lossen. Die samenwerking verloopt uitstekend.”

Ronald Brienen is op zijn beurt verheugd dat de regie via de nazorgmonitor terugkomt bij de stomazorgprofessionals in het ziekenhuis. “Veel stomadragers raken na verloop van tijd uit beeld. Nu blijven zij hun hele verdere leven in zicht, lang nadat het DBC van het ziekenhuis gesloten is. Dat maakt de nazorgmonitor voor mij het mooiste onderdeel binnen het StomaRegie-programma,” aldus de zorgdeskundige.

 

Met StomaRegie brengen we samen zorg naar huis

StomaRegie is de doorontwikkeling van het StomaLife-programma van Mediq. Binnen StomaRegie wordt klantgericht omgegaan met de verschillende onderdelen binnen het zorgprogramma, zoals de nazorgmonitor, huisbezoeken, educatie en het management dashboard. Ziekenhuizen kunnen gebruik maken van het hele pakket, maar zij kunnen ook alleen met het deel aan de slag dat voor hen de grootste toegevoegde waarde heeft. StomaRegie betreft altijd maatwerk. Wilt u meer weten? Neem contact op met onze accountmanager.