Casus Ulcus Cruris

Eenzame seniore vrouw staart uit het raam
28 februari 2022
CASUS - Patiënt is een vrouw van 80 jaar, zelfstandig wonend met een ulcus cruris. Ondanks palliatief beleid kan er door deze wondbehandeling door mevrouw weer leuke dingen worden ondernomen.

Algemene gegevens

Geslacht: vrouw Leeftijd: 80 jaar Weduwe, woont zelfstandig in senioren woning met lift. 

Voorgeschiedenis

Ulcus Cruris wond

In maart 2020 is mevrouw  in zorg gekomen bij de thuiszorg vanwege de wondzorg.
Mevrouw is al wel bekend bij de vaatchirurg vanwege arterieel vaatlijden, een amputatie wordt overwogen. 
Tijdens een second opinion wordt er besloten tot dotterbehandeling in combinatie met wondzorg. 
In augustus 2020 vindt er een heropname in het ziekenhuis plaats vanwege verslechtering van de wonden bij arterieel vaatlijden fontaine IV. Na een necrotectomie en negatieve druk therapie heeft er een huidtransplantatie plaatsgevonden. Helaas komt hier een infectie met een pseudomonas bacterie bij. Na een necrotectomie en antibioticabehandeling mag mevrouw in oktober 2020 met ontslag. De situatie lijkt vervolgens even te stabiliseren.  Toch krijgt mevrouw in maart 2021 een osteomyelitis waarvoor er wederom negatieve druk therapie met spoelen wordt gestart. Er is sprake van een streptococcus dysgalactiae bacterie. Een amputatie wordt weer overwogen. 
In april 2021 ontstaat er een septisch beeld in combinatie met nierfunctie stoornis en cardiale klachten. Palliatief beleid wordt ingezet met een sombere prognose.  

 

Thuiszorg

De thuiszorg komt intensief bij mevrouw na dit laatste ontslag om de wondzorg de continueren. Het probleem ligt vooral in de opname van de hoeveelheid exsudaat. Lekkages van wondvocht komen dagelijks voor. 
Wondbeleid: Er wordt een nieuw wondbeleid gestart. De wond wordt gereinigd door middel van Advacyn, 10 min laten weken. Met gaasje en pincet wordt het debris verwijderd, Flaminal forte wordt in de wond aangebracht, Kliniderm silicone wound contact layer gaat daar overheen en vervolgens afdekken met een superabsorberend verband. De wondranden worden verzorgd met zinkoxide
Ook al blijft het een palliatief beleid wordt er tegen alle verwachtingen in een vooruitgang gezien in de wond en blijft de situatie stabiel. 

September 2021

Ulcus Cruris wond

ALTIS 

A: ulcus cruris

L: linker onderbeen

T: maart 2020

I: 36 cm x 25 cm

S: palliatief beleid, nierfunctie stoornis, cardiale klachten, oedeem waarvoor benen hoog worden gelegd, pijnmedicatie noodzakelijk bij wondzorg.

 

TIME

T:  50% geel, 50% rood

I: infectie aanwezig

M: natte wonden

E:. Wondomgeving is verweekt

 

Vanwege deze onverwachtse stabilisering probeert mevrouw weer leuke dingen te doen. Vorige week heeft ze zelfs met een vriendin koffie gedronken. Omdat mevrouw weer iets meer mobiel is, gaat het verbandmateriaal schuiven en zijn er soms toch weer lekkages. Het wondbeleid wordt iets aangepast. Er wordt een foamverband toegevoegd onder het superabsorberend verband. Met dit wondbeleid vinden er geen lekkages meer plaats die voorheen wel het geval waren. De wondzorg wordt driemaal daags gedaan op vaste tijden waardoor mevrouw weer afspraken kan maken met haar vriendin. 
 
Wondconsulent Elise den Hollander

Elise den Hollander

Wondconsulent / Zorgdeskundige bij Mediq

Irene Knikman

Irene Knikman

Verzorgende IG, ZZP-er (Irene zorgt) bij Coöperatie dichtbij