Casus skin tear

Oudere vrouw zit buiten op stoel
26 oktober 2023
CASUS - Deze casus is een goed voorbeeld van wat er kan gebeuren wanneer er geen adequate behandeling conform de richtlijn wordt gestart. En een acute wond overgaat in een complexe wond.

Algemene gegevens:

Casus: mw B.  88 jaar
  • Woont zelfstandig
  • Geen comorbiditeit, geen medicatie
  • Kwieke dame met actief sociaal leven.
Mw heeft toestemming gegeven voor gebruik

Voorgeschiedenis

Wondverpleegkundige wordt in consult gevraagd bij cliënt van een andere thuiszorg organisatie in verband met een skin tear die reeds 2 weken bestaat. Mevrouw heeft de skin tear opgelopen na een val. Oorzaak van de val is niet bekend, geen onderliggende oorzaak gevonden. De skin tear is in het ziekenhuis gehecht en zorg is daarna overgedragen aan huisarts. Mevrouw heeft van de huisarts vet gaas meegekregen en steriel non-woven gaas om af te dekken.


De huisarts heeft de wijkverpleegkundige ingeschakeld voor de uitvoering van wondzorg.   Op 21-09-2021 ontvang ik foto van thuiszorg met verzoek voor consult: Skin tear casus

Op 23-09 volgt huisbezoek met wijkverpleegkundige van betreffende thuiszorgorganisatie.

De bevindingen zijn als volgt:

ALTIS 

A: Skin tear

L: rechter onderarm

T: 07-09-2021

I: 5 cm x 15 cm, voor mevrouw een heftige ervaring

S: De skin tear is gehecht in ziekenhuis; de hechtingen hebben al losgelaten bij het eerste bezoek. Oorzaak van de val is niet bekend.

TIME

T:  De wond  is deels necrotisch, deels is huidflap in tact.  30% gele necrose, 30% rood wondbed 40 % donker verkleurde huid / hematoom

I: infectie aanwezig; pseudomonas is zichtbaar in wondverband (groen)

M: matig vochtige wond

E:. Wondomgeving is intact, rafelige wondranden

Voor wondtoilet

        
Skin tear casus

na wondtoilet

Skin tear casus

Op 23-9-21 wondtoilet gedaan en necrose verwijderd middels scherp debridement voor zover mogelijk en op geleide van pijnklachten. Wond goed gereinigd.

Wondbeleid gestart: 2 x per week:

  • Wond uitdouchen of reinigen met nat gaas met kraanwater (kraan 30 seconden laten stromen),
  • Wond droog deppen met onsteriel gaas
  • Gaas met spoelvloeistof op de wond aanbrengen en dit 10 min laten intrekken.
  • Vervolgens afdekken met silicone schuimverband met border.
  • Wekelijks foto sturen voor vervolg wond  en evaluatie beleid

Op 28-9-21 opnieuw foto ontvangen van thuiszorg; verbetering zichtbaar:


Skin tear casus

We besluiten het beleid voort te zetten.Op 7-10-21 opnieuw huisbezoek voor wondtoilet en necrose verwijderen:

Voor wondtoilet 

Skin tear casus

na wondtoilet

Skin tear casus
We besluiten het beleid nog steeds voort te zetten.

Op 9-11-21 ontvang ik de laatste foto:

Skin tear casus

Op 14 december wordt door goed resultaat de wondzorg definitief afgesloten.

Preventie en behandelplan:

Deze casus is een goed voorbeeld van wat er kan gebeuren wanneer er geen adequate behandeling conform de richtlijn wordt gestart. En een acute wond overgaat in een complexe wond.
Om zo snel mogelijk een skin tear te behandelen zijn we bij Careyn Utrecht stad sinds kort, in samenwerking met Mediq, gestart met de zogenaamde “skin tear sets”. Dit zijn samengestelde pakketjes met wondmaterialen die de zorgmedewerkers direct in gebruik kunnen nemen wanneer zij geconfronteerd worden met een skin tear bij een cliënt. Het bevat ook een instructiekaartje skin tear; Er wordt gewerkt volgens de richtlijn ISTAP. Het doel van deze werkwijze is voorkomen dat een skin tear een complexe wond wordt, en om zo mogelijk complicaties te verminderen. Het kan voorkomen dat cliënten ingestuurd worden en / of dat wonden gehecht worden. Met beter resultaat voor de cliënt.


 

 
Rietje Klievink

Rietje Klievink

Verpleegkundig Specialist wondzorg, Careyn Utrecht eo

verpleegkundige met bril zit achter laptop

Samen verder leren, voor betere zorg

Mediq Learning Center is een online omgeving voor digitale educatie. Hier volgt u de training in uw eigen tempo. Op een zelfgekozen tijdstip en locatie. Na het volgen van een e-learning krijgt u een certificaat van deelname of accreditatie. Wilt u meer weten over ons e-learning programma en welke e-learnings er allemaal beschikbaar zijn?