Probiotica bij antibiotica geassocieerde diarree

Probiotica inzetten bij ouderen

De darmmicrobiota van gezonde, zelfstandig wonende ouderen blijkt uit onderzoek vergelijkbaar te zijn met de darmmicrobiota van volwassenen. Tot het moment waarop ouderen te maken krijgen met bijvoorbeeld (chronische) aandoeningen, geneesmiddelengebruik of zijn aangewezen op zorg3. Dat is het omslagpunt. Bij bijna 25% van de volwassenen die antibiotica gebruikt, treedt antibiotica geassocieerde diarree (AAD) op als bijwerking. Met name bij het gebruik van breed spectrum antibiotica is dit het geval. Dit is een extra belasting voor deze kwetsbare patiëntgroep. Door probiotica aan het dieet toe te voegen, wordt de kans op AAD verkleind.1

Intramuraal en extramuraal antibioticagebruik: de cijfers2

Extramuraal
In 2020 werd er in Nederland gemiddeld door 161 personen per 1.000 zorgverzekeringswet verzekerden antibiotica gebruikt. Door Covid-19 is het extramurale gebruik van antibiotica in 2020 gedaald. Huisartsen schreven zelfs zo’n 10% minder antibioticakuren voor.

Intramuraal
In 2019 bedroeg het gemiddeld antibioticagebruik in verpleeghuizen 50,4 standaard dagdoseringen (DDD) per 1000 bewoners per dag. Met name in verzorgings- en verpleeghuizen krijgen veel bewoners te maken met stoelgangproblemen4. Meer dan 60% van hen ervaarde diarree bij het gebruik van antibiotica. En bijna 60% ervaart stoelgangproblemen.5
 

Medische voeding met probiotica die de kans op diarree tijdens en na een antibioticakuur verkleint

De bacterie Clostridium difficile is een belangrijke veroorzaker van diarree en darminfecties en krijgt dankzij de antibiotica meer kans om toe te slaan. Door probiotica aan het dieet toe te voegen, wordt deze kans verkleind8. Maar naast het wegnemen van stoelgangproblemen kan het toevoegen van probiotica aan het dieet van ouderen ook kosten besparen. Dit blijkt uit een 2014 in Engeland gepubliceerd artikel. Uit het daar uitgevoerde onderzoek in een ziekenhuis kwam naar voren dat het inzetten van probiotica om AAD te voorkomen bij ouderen kan leiden tot een kostenbesparing van 340 pond per patient.6 De inzet van probiotica in verpleeghuizen bij AAD kan kostenbesparend zijn voor verpleeghuizen, maar meer onderzoek naar de effectiviteit van probiotica is belangrijk om dit te toetsen.
Vrouw op bank gebruik eiwitpreparaat van Dutch Medical Food

Drinkvoeding met probiotica: meer voedingswaarde, minder diarree

Het assortiment van Mediq biedt twee mogelijkheden om probiotica voor te schrijven aan de patiënt. We hebben probiotica van Winclove in het assortiment en S-Core FLEXCompact™ Protein & Probiotics. Met het voorschrijven van S-Core FLEXCompact™ Protein & Probiotics bied je de patiënt twee oplossingen in één. De voeding draag bij aan een betere voedingsstatus dankzij hoogkwalitatieve nutritionele ingrediënten zoals wei-eiwit én aan een lagere incidentie van diarree tijdens en na een antibioticabehandeling7. Door toevoeging van Lab4, een gepatenteerde mix van vier verschillende probiotica stammen die de incidentie van antibiotica geassocieerde diarree (AAD) en Clostridium difficile geassocieerde diarree (CDAD) vermindert.

Wil jij meewerken aan een onderzoek naar de impact van de inzet van probiotica?

Graag sparren we met jou als voedingsexpert over de mogelijkheden en impact van de inzet van probiotica bij jouw patiënten. Heb je interesse in het opzetten van een onderzoek of pilot, dan komen we graag met je in contact.

Referenties:

  1. NPN
  2. GIP databank
  3. Biagi E. et al. Ageing and gut microbes: perspectives for health maintenance and longevity. Pharmacol Res. 2013 Mar;69(1):11-20.
  4. Berg, S. van den, et al. Voeding in relatie tot aandoeningen en medicijngebruik bij ouderen. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. 2012; RIVM Rapport 350047001.
  5. Larsen O, Nieuwboer van den M, Koks M et al. Probiotics for healthy ageing: innovation barriers and opportunities for bowel habit improvement in nursing homes. Agro FOOD Industry Hi Tech 2017;28:512-5.
  6. Lenoir-Wijnkoop I, Nuijten M, Craig J et al.Nutrition economic evaluation of a probiotic in the prevention of antibiotic-associated diarrhea. Frontiers in pharmacology 2014;5:13.
  7. Plummer S. et al 2004, International Microbiology 7: 59-62
  8. Rondanelli M. et al 2017, Gut Microbes 8: 521-543