Mediq Learning Center

Wondzorg

wondregistratiesysteem op laptop

Samen leren voor effectieve wondzorg

De juiste wondzorg is van groot belang voor het bevorderen van de wondgenezing. Goede zorg gaat verder dan alleen het leveren van de juiste producten voor elke patiënt. Meer deskundigheid op het gebied van wondzorg en heeft een positief effect op de materiaalkeuze en de effectiviteit van de behandeling. Mediq besteedt daarom veel aandacht aan kennisoverdracht en scholing in wondzorg met e-learnings, workshops, cursussen en klinische lessen. 

 • Leerstof ontwikkeld door gespecialiseerde wondconsulenten

 • Breed aanbod aan geaccrediteerde educatieprogramma's

 • Educatie op maat mogelijk

 • Bevorderen van ketensamenwerking

Een volledig aanbod in wondzorg scholing

 • E-learning met modules over bijvoorbeeld decubitus, skintear en ulcus cruris
 • Scholing op maat over bijvoorbeeld protocollair werken en voorkeurslijsten
 • Klinische lessen (op basis- en gevorderden niveau)
 • Workshops
 • Bedside teaching (o.a. instructie pompgebruik bij negatieve druktherapie)
 • Deelname aan congressen
 • Roadshows
 • Informatief kennisplatform

E-learnings met terugkomdag

 • Basis Wondzorg
  Doelgroep: niveau 4 en 5

  Accreditatiepunten: 6

  De deelnemer kan:

  • Uitleg geven welke soorten wonden er zijn en deze toelichten;
  • De vier fasen van wondgenezing benoemen;
  • Beschrijven welke algemene en lokale factoren van invloed zijn op de wondgenezing.
 • Oncologische wond- en ulcera

  Doelgroep: niveau 4 en 5

  Accreditatiepunten: 6

  De deelnemer kan:

  • Het verschil tussen oncologische wonden en oncologische ulcera benoemen;
  • De behandeling en bijwerkingen van oncologische wonden benoemen;
  • De behandeling van oncologische ulcera benoemen.
 • Decubitus

  Doelgroep: niveau 4 en 5

  Accreditatiepunten: 6

  De deelnemer kan:

  • Een risico-inschatting doen en de preventieve maatregelen benoemen;
  • Decubitus indelen in verschillende categorieën en een behandelplan opstellen;
  • De verschillende producten benoemen die ingezet worden bij decubitus.

   

 • Ulcus Cruris

  Doelgroep: niveau 4 en 5

  Accreditatiepunten: 6

  De deelnemer kan:

  • Benoemen wat de oorzaken van een Ulcus Cruris zijn;
  • Herkennen wat de klachten/verschijnselen zijn van veneuze en arteriële insufficiëntie;
  • De verschillende wondproducten benoemen die ingezet worden bij een Ulcus Cruris;
  • Aan de hand van casuïstiek een behandelplan opstellen.
 • Skin tears

  Doelgroep: niveau 4 en 5

  Accreditatiepunten: 6

  De deelnemer kan:

  • Beschrijven wat een skin tear is en welke categorieën er zijn
  • Een skin tear volgens de behandel-beslisboom behandelen
  • Het juiste verbandmateriaal bepalen bij een skin tear
 • DM voet

  Doelgroep: niveau 4 en 5

  Accreditatiepunten: 6

  De deelnemer kan:

  • De preventieve maatregelen benoemen om een diabetische voet te voorkomen;
  • De etiologie, symptomatologie en diagnostiek benoemen;
  • Een behandelplan opstellen bij een diabetische voet;
  • De verschillende wond producten benoemen.

Klinische lessen

 • Algemene en vochtige wondgenezing

  Doelgroep: niveau 4 en 5

  Accreditatiepunten: 1

  De deelnemer kan:

  • Uitleg geven welke soorten wonden er zijn en deze toelichten;
  • De vier fasen van wondgenezing benoemen;
  • Benoemen wat het WCS Classificatiemodel inhoudt.
 • 3 modellen in wondzorg (ALTIS/TIME/WCS)

  Doelgroep: niveau 4 en 5

  Accreditatiepunten: 1

  De deelnemer kan
  :

  • Benoemen wat de ALTIS, het WCS classificatiemodel en het TIME model is en hoe je dit gebruikt;
  • De methodes ALTIS, WCS en TIME toepassen in casuïstiek.
 • Skin tears

  Doelgroep: niveau 4 en 5

  Accreditatiepunten: 1

  De deelnemer kan
  :

  • De oorzaken van Skin tears benoemen;
  • De behandeling per categorie uitleggen;
  • De gebruikte wondmaterialen toelichten;
  • Preventieve maatregelen van Skin tears benoemen.

 • Decubitus versus vochtletsel

  Doelgroep: niveau 4 en 5

  Accreditatiepunten: 1

  De deelnemer kan
  :

  • De preventie van decubitus uitleggen op het gebied van beoordeling van de huid en subcutane weefsels, voeding, houdingsverandering en drukreducerende (microklimaat beheersende) onderlagen;
  • Uitleggen in welke 4 categorieën decubitus is ingedeeld;
  • Algemene aspecten van de wondbehandeling benoemen;
  • Het onderscheid aangeven tussen decubitus en vochtletsel.
 • Diabetische voet

  Doelgroep: niveau 4 en 5

  Accreditatiepunten: 1

  De deelnemer kan
  :

  • Uitleggen wat de oorzaken van een diabetische voet zijn;
  • Toelichten welke verschillende verschijnselen kunnen voorkomen bij een diabetische voet;
  • Benoemen waaruit de diagnostiek bestaat;
  • Uitleggen welke verschillende behandelingen mogelijk zijn.
 • Ulcus Cruris

  Doelgroep: niveau 4 en 5

  Accreditatiepunten: 1

  De deelnemer kan
  :

  • Benoemen wat het verschil is tussen veneuze en arteriële insufficiëntie;
  • Herkennen wat de klachten/verschijnselen zijn van veneuze en arteriële insufficiëntie;
  • Benoemen welke diagnostiek er gedaan moet worden om de juiste diagnose te stellen;
  • Uitleggen wat een verbandkous is en motiveren wanneer een verbandkous of TEK ingezet wordt;
  • Oefenen met compressie zwachtelen.
 • Negatieve Druk Therapie

  Doelgroep: niveau 4 en 5

  Accreditatiepunten: 1

  De deelnemer kan
  :

  • Benoemen wat de werking is van NDT;
  • Indicaties en contra-indicaties benoemen;
  • De verschillende materialen en aanbrengtechnieken benoemen;
  • Oefenen in de praktijk.
 • Fistelverzorging en openbuikbehandeling

  Doelgroep: niveau 4 en 5

  Accreditatiepunten: 1

  De deelnemer kan
  :

  • Oorzaken van open buik en fistels benoemen;
  • Verpleegkundige aandachtspunten en interventies bij open buikbehandeling benoemen;
  • De verschillende wondmaterialen benoemen.
 • Klinisch redeneren

  Doelgroep: niveau 4 en 5

  Accreditatiepunten: 1

  De deelnemer kan
  :

  • Benoemen wat klinisch redeneren is;
  • Benoemen waarom er gebruik wordt gemaakt van klinisch redeneren;
  • De drie O’s benoemen van het klinisch redeneren;
  • De 6 stappen doorlopen van klinisch redeneren m.b.v. casuïstiek.
Samen zorgen voor effectieve wondgenezing

Wondkenniscentrum 

Op ons wondkenniscentrum voor zorgprofessionals vindt u elk kwartaal nieuwe artikelen over veranderende richtlijnen, interessant (wetenschappelijk) onderzoek of marktontwikkelingen, casuïstiek en diverse tips. Zodat u kunt blijven leren. Van ons, maar vooral ook van elkaar. 

Video: demo wondverzorging

Accepteer alstublieft marketing cookies om de video af te spelen.
Accepteer alstublieft 
             marketing cookies om de video af te spelen.

Video: demo compressietherapie

Accepteer alstublieft marketing cookies om de video af te spelen.
Accepteer alstublieft 
             marketing cookies om de video af te spelen.
Ik wil mij inschrijven: