HbA1c vs TiR

Diabetespatiënt ligt op bank en maakt gebruik van de DiaCare-app
Een gesprek met Verpleegkundig Specialist Mirjam van de Weijer

Kan het HbA1c overboord zodra u de GMI weet?

Mirjam van de Weijer, verpleegkundig specialist diabetes bij het Elkerliek ziekenhuis in Helmond, gaf tijdens het webinar ‘Sensortherapie, focus op data of doelen’, 4 november jongstleden, antwoord op deze vraag.

Nu steeds meer mensen met diabetes een glucosesensor gebruiken, heeft u ook zicht op de Glucose Management Indicator (GMI) van de mensen. Is het dan nog nodig om driemaandelijks het HbA1c te laten bepalen? En wat doet u als er een grote discrepantie is tussen het HbA1c en de GMI?

Laat u het HbA1c nog bepalen nu u zicht heeft op de GMI?

‘In het kader van een kwaliteitsverbeterplan hebben een internist, kinderarts en klinisch chemicus van ons ziekenhuis dit onderzocht. In het onderzoek waren 190 mensen geïncludeerd. Het HbA1c is een weergave van de gemiddelde glucosewaarde in het bloed van de voorgaande acht tot twaalf weken. De Glucose Management Indicator (GMI) is een berekening van een gemiddelde op basis van de continu subcutaan gemeten sensorwaarden. Voor het onderzoek is het HbA1c van 190 mensen vergeleken met de GMI van negentig dagen. Dit kwam met een gemiddelde van 4 à 5 mmol/mol verschil erg overeen. De actieve sensortijd was hierbij minimaal 70%. Op basis daarvan hebben we met de zorgmanager besproken dat we één keer per jaar het HbA1c laten bepalen bij het jaarlab en de andere keren uitgaan van de GMI van negentig dagen, mits de actieve sensortijd hoger dan 70% is. Patiënten vinden dit prettig want ze hoeven minder vaak naar het lab om hun HbA1c te laten prikken.’

Ik heb een patiënt met een HbA1c van 60 mmol/mol maar een GMI van 52 mmol/mol, hoe kan dat?

‘Het HbA1c wordt onder andere bepaald door de mate waarin glucose zich bindt aan het HB. Omdat wij soms discrepanties zien tussen het HbA1c en de GMI, gaat onze klinisch chemicus dit onderzoeken wanneer het een extreem groot verschil betreft van meer dan 10 mmol/mol. We vermoeden dat er trage en snelle glyceerders zijn, dat wil zeggen dat bij sommige mensen de glucose sneller bindt aan het HB. Hierdoor kan het HbA1c vals verhoogd zijn. Daarnaast is het HbA1c afhankelijk van hoelang een erytrocyt leeft. Als dit bijvoorbeeld korter is, dan kan een HbA1c-waarde vals verlaagd zijn. Het is dus mooi dat je naast het HbA1c, een andere parameter zoals GMI hebt om de glucoseregulatie per patiënt te beoordelen’.

 

U kunt het webinar ‘Sensortherapie, focus op data of doelen’ terugkijken op YouTube.

Mirjam van de Weijer

Mirjam van de Weijer

Verpleegkundig Specialist diabetes, Elkerliek ziekenhuis