Diëtist in een academisch ziekenhuis

Samen puzzels oplossen en blijven vernieuwen

Wesley Visser werkt als diëtist in het Erasmus MC, in patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. Hij is onder andere betrokken bij het uitvoeren en opzetten van voedingsinterventies bij patiënten met nierfalen. Zijn grootste drijfveer? Dat is het zo goed mogelijk helpen van patiënten. ‘Als mensen te weinig voedingsstoffen binnenkrijgen, zie je hen zwakker en kwetsbaarder worden. Door de diëtistische zorg te verbeteren, kunnen we patiënten helpen om in een zo goed mogelijke conditie te blijven en kwaliteit van leven te houden. Met onderzoek inventariseren we in het Erasmus MC welke methodes hiervoor het meest geschikt zijn en wat effectieve interventies zijn.’
Nefrologie

"Na zijn middelbare schooltijd volgde Wesley de opleiding voeding en diëtetiek in Den Haag. ‘Ik ben in 2009 afgestudeerd en in het Westeinde Ziekenhuis gaan werken. Twee jaar later stapte ik over naar Erasmus MC waar ik fulltime aan de slag kon. Destijds zat mijn passie vooral in oncologie en werkte ik een dag per week in locatie Daniel den Hoed. Daarnaast hielp ik mensen met nierziekten. Ik merkte dat de technische aspecten hiervan me enorm boeien: het rekenwerk bij het individuele dieet en het inpassen van voedingsmiddelen of bieden van alternatieven. Daarom richt ik me sinds 2013 volledig op nefrologie.’

Samen de puzzel goed neerleggen

‘Iedere patiënt met een nieraandoening verdient een eigen aanpak’, benadrukt hij. ‘Daarbij gaat het om de juiste balans tussen de voedingstoestand, de vullingstoestand en specifieke voedingsstoffen zoals zout, fosfaat en kalium. Samen deze puzzel goed neerleggen, maakt dit werk voor mij extra leuk. We zien deze groep chronische patiënten regelmatig terug in het ziekenhuis, doordat we zowel pre-dialysezorg en dialyse als niertransplantaties verzorgen. Ik zie vooral dialysepatiënten, mensen die meestal risico op ondervoeding lopen of ondervoed zijn.’

Blijven leren

Wesley volgt regelmatig scholing en leest veel om bij te blijven op zijn vakgebied. Verder leert hij veel door de samenwerking met collega’s en studenten. ‘Daarnaast neem ik regelmatig deel aan kennisuitwisseling via congressen en andere evenementen. Ik ben lid van de werkgroepen scholing en onderzoek van de Diëtisten Nierziekten Nederland en van het Nutritional Assessment Platform en spreek regelmatig op congressen. Ook verzorg ik zelf onderwijs binnen de post-hbo scholing Voeding & Nierziekten voor diëtisten.’

Nutritional Assessments

Hij maakt veel gebruik van Nutritional Assessments om op een gestructureerde wijze metingen te doen op de domeinen voedselinname, verbruik en verliezen, lichaamssamenstelling, nutriëntenreserves en fysieke functionaliteit. ‘Bij patiënten met nierfalen is gewicht geen goede maatstaf, aangezien het gewichtsverlies gemaskeerd kan worden door toename in vocht en vetmassa. Bij mijn laatste lezing over dit onderwerp op de Nederlandse Diëtistendagen merkte ik dat al veel diëtisten NA inzetten en ermee bezig zijn. Het wringt nog op systematiek en continuïteit.’

Systematiek en continuïteit

Wesley stelt dat veel winst te behalen is door NA als vast onderdeel van de diëtistische behandeling toe te passen. ‘Hiervoor is meer informatie nodig. Dit zijn zaken waar we binnen het Nutritional Assessment Platform mee bezig zijn. Wat mij erg bezighoudt, is het meten van lichaamssamenstelling bij patiënten met overvulling. Wat is de beste manier om de lichaamssamenstelling te bepalen? Is een spierechografie inhoudelijk beter? De gouden standaard is de CT-scan, maar ik denk niet dat we die ooit kunnen aanvragen om alleen de voedingstoestand te bepalen.’

Man drinkt medische voeding thuis

Algehele conditie verbeteren

In september 2019 startte hij met collega Anneke van Egmond grote studie naar parenterale voeding tijdens dialyse, waar ook professor Ewout Hoorn zijn naam aan heeft verbonden. ‘Dialysepatiënten krijgen tijdens de dialyse en thuis eiwitrijke tussendoortjes en drinkvoeding, maar verliezen toch vaak spiermassa en spierkracht. We hadden aanwijzingen dat parenterale voeding dit gat kan dichten. Het duurt nog ongeveer twee tot tweeëneenhalf jaar voordat alle patiëntprotocollen doorlopen zijn. Daarna verwachten we dat het duidelijk is hoe dit precies werkt.'

Geduld

‘Door onderzoek te doen, leer je vanzelf om geduld op te brengen’, lacht hij. ‘Je bent afhankelijk van veel andere mensen en hun medewerking. Het is echt een project managen. Gaandeweg krijg je reacties van patiënten en zorgmedewerkers terug. Ook gaan collega’s die zien waar je mee bezig bent je bij interessante nieuwe projecten betrekken. Zo ontstaan nieuwe samenwerkingen en gaan bijzondere dingen lopen.’

Pionieren en innoveren

Er zijn nog genoeg zaken te onderzoeken en te ontdekken. ‘We doen bijvoorbeeld leuke studies waaruit blijkt dat zoutbeperking goed werkt voor het verlagen van de bloeddruk. Ook doen we onderzoek naar kalium in relatie tot de voedingstoestand en onderzoek naar oxaalzuur. Binnen het Erasmus MC is er altijd ruimte om dit soort dingen uit te zoeken. Het is erg leuk om hieraan bij te dragen. Dat innoveren en pionieren past binnen ons werk en het past ook bij mij.’

Vraaggestuurd

Wat hij graag veranderd zou willen zien, is de afhankelijkheid van de arts. ‘We werken erg vraaggestuurd. Het kan zijn dat nefroloog A een diëtist bijschakelt omdat hij denkt dat zoutbeperking belangrijk is. Pas als het effect niet voldoende is, schrijft hij een bloeddrukverlager voor. Nefroloog B schrijft meteen een bloeddrukverlager voor. Ik blijf het bijzonder vinden dat de arts vrijstaat om te bepalen of hij dit met de patiënt bespreekt. Binnen de nefrologie is dit al best goed protocollair geregeld, maar binnen het ziekenhuiswezen is hier nog veel winst te behalen. De diëtetiek niet meer zien als ondersteunende dienst, maar echt als medebehandelaars.’

Voortrekkersrol

‘De toename van ketenzorg en multidisciplinaire zorg betekent dat de diëtist zich meer moet profileren’, vindt Wesley. ‘Bijvoorbeeld voor de overgang van ziekenzorg naar preventie. Bij het Zoutbewust Diner van de Nierstichting zag ik dat de politiek, de industrie en nefrologen volop bezig zijn met zoutarm eten. Zo ontstaan allemaal leuke ideeën, maar het uiteindelijke effect is klein. En dan heb je het alleen over natrium. Hoe gaan we samen echt effect bereiken? Als diëtisten moeten we assertiever worden en een voortrekkersrol pakken voor dit soort belangrijke thema’s.’

Meer profileren en samenwerken

Door deze ontwikkelingen komt er ook wat verschuiving in de competenties die belangrijk zijn voor het vak van diëtist’, concludeert hij. ‘De diëtist moet zich meer profileren, meer samenwerken en assertiever zijn. We kunnen bijvoorbeeld veel leren van de wat meer commercieel ingestelde diëtisten die niet binnen de patiëntenzorg werken, denk aan facilitaire bedrijven en de industrie. Meer samenwerking is hierin ook belangrijk. Het is nu nog heel erg van: wij hebben patiënten en zij hebben producten. Als je dat mixt, kun je meer bereiken op gebieden zoals therapietrouw. En kun je samen nieuwe antwoorden ontwikkelen op de beweging van zorg naar de thuisomgeving en zelfmanagement als leidend perspectief hierin.'

Ontdek onze meerwaarde voor diëtisten

Bij Mediq hebben we alles in huis voor medische voedingszorg. Met ons brede en specialistische assortiment medische voedingsproducten en toedieningsmaterialen heb je altijd een passende oplossing voor uw patiënten.