Spoedlevering in palliatieve fase mogelijk door 400 lokale depots

Lachende dokter vrouw

Lokale samenwerkingen voor efficiënter en effectiever werken

Het integraal Zorgakkoord heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Lokale samenwerkingen zijn daarbij essentieel. Door de beschikbare kennis beter te benutten in de lokale samenwerkingsverbanden wordt er efficiënter en effectiever gewerkt. Zo houden we de zorg van goede kwaliteit én betaalbaar. Hoe doet Mediq dat op het gebied van palliatieve zorg?

Mediq werkt lokaal op verschillende manieren samen, zo ook op het gebied van palliatieve zorg. De palliatieve dienstverlening is complex om te organiseren én moet vaak snel worden opgestart. In sommige gevallen moet een therapie aan huis binnen twee uur zijn geregeld. Lokale, nauwe samenwerkingen zijn hierbij essentieel. Daarom heeft Mediq de laatste jaren flink geïnvesteerd in infuuspompen en disposables op gespecialiseerde locaties door heel Nederland. Vanuit deze locaties, ‘depots’, kan de thuiszorg palliatieve zorg leveren. Op dit moment is er een dekking met zo’n 400 depots.

 

ZorgBrug in Gouda

Eén van deze depots staat bij ZorgBrug in Gouda. De gespecialiseerde verpleegkundigen daar werken in Gouda, Zoetermeer en omstreken in de thuissituatie, in het ziekenhuis, in zorginstellingen en op de eigen eerstelijns poli. “De palliatieve dienstverlening is zeer complex om te organiseren”, zegt Annegeet Groenewold, Gespecialiseerd Verpleegkundige bij ZorgBrug. “Er zijn veel overlegmomenten nodig tussen de verschillende stakeholders, zoals de patiënten en naasten, de huisarts, de lokale apotheek en Mediq. Er moeten voldoende disposables en (infuus)pompen voorradig zijn en de medicatie moet worden geregeld, zodat er snel gestart kan worden met de desbetreffende therapie. De samenwerking tussen ZorgBrug en Mediq is hierbij essentieel.”

Gespecialiseerde verpleegkundigen leveren best mogelijke zorg

Veel patiënten kunnen van de palliatieve zorg van ZorgBrug gebruik maken. Het maakt niet uit of zij thuis wonen, in een verpleeghuis of in een hospice verblijven. De verpleegkundige zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van complexe medisch-technische handelingen. Denk hierbij aan symptoombestrijding in de palliatieve fase, pijnbestrijding en het inzetten van palliatieve sedatie. Daarnaast verzorgen de verpleegkundige ook de drains en regelen ze het geven van medicatie via een infuus. 

“In de meeste gevallen wordt ZorgBrug gebeld door de huisarts die hulp nodig heeft bij één van zijn patiënten”, zegt Groenewold. “Om de laatste fase van het leven zo comfortabel als mogelijk te maken, worden infuuspompen ingezet. Hiermee wordt de medicatie continu toegediend waardoor de patiënt niet meer om de paar uur geprikt hoeft te worden door de huisarts of verpleegkundige. De medicatiespiegel is hiermee constant, waardoor de therapie beter is. Voor zowel de patiënt als de naasten is dit uiteraard ook veel prettiger.”


Voordelen van lokale samenwerking

Door de depots lokaal op te zetten, kan de verpleegkundige zorg binnen een paar uur starten. Het doel is om de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren. De huisarts belt in de meeste gevallen de dienstdoende verpleegkunde op. De verpleegkundige meldt de pomp aan en de therapie kan direct gestart worden. Groenewold: “Zonder de lokale depots was dit niet mogelijk geweest of had het met spoedleveringen naar de patiënt gebracht moeten worden.”

Meer weten?

Wil je meer weten over palliatieve zorg en pijnbestrijding aan huis? Kijk dan ook op onze andere pagina's.