"Het vereist een andere manier van denken"

Miranda Nijenhuis
Het zorgconcept ‘Pien’ wordt ook door continentieverpleegkundigen in ziekenhuizen omarmd. “Vanwege de vergrijzing – en de toename van het aantal patiënten – is een platform waar patiënten gerichte informatie rondom continentiezorg krijgen heel waardevol”, vindt urologie- en continentieverpleegkundige Miranda Nijenhuis.

Miranda Nijenhuis werkt als CS verpleegkundige bij thuiszorgorganisatie Sensire. Daarnaast draait zij wekelijks poliklinische spreekuren op het gebied van continentiezorg. Dit doet ze samen met een collega. Miranda heeft oog voor de ontwikkelingen in de continentiezorg in het algemeen. En wat er nodig is om deze te optimaliseren.

Meer eigen initiatief

“De enige constante is verandering, en daar moet de beroepsgroep constant op bijsturen”, leert haar ervaring. Ze legt uit: “Er is een kanteling gaande. De patiënt krijgt steeds meer een centrale positie toebedeeld en is daarmee de regisseur van zijn of haar eigen zorg. Een service zoals Pien, die antwoord geeft bij alledaagse vragen over incontinentie en hulpmiddelen wanneer er even geen verpleegkundige of arts in de buurt is, past in die ontwikkeling.”

Pien is een ‘zorgconsulent’ die uitleg geeft via het Internet. Zij toont hoe patiënten de hulpmiddelen het beste kunnen gebruiken; aan de hand van handige instructiefilmpjes en praktische tips kunnen zij thuis oefenen. “De thuiszorg en informatieverstrekking via Internet worden steeds belangrijker”, merkt Miranda op. “Vanuit de polikliniek kunnen we de mensen zelf niet thuis bezoeken, maar als zorgaanbieders onderling kunnen wel beter samenwerken. Mijn collega’s in de zorg zien deze tendens ook sterker worden. Mensen komen in de toekomst alleen nog fysiek naar het ziekenhuis toe als dit echt toegevoegde waarde heeft.”

Nieuwe ontwikkelingen omarmen

Het is een ontwikkeling in de zorg die veel urologie- en continentieverpleegkundige omarmen. “De uitdaging van de toenemende zorgvraag in de komende jaren vraagt om een andere aanpak”, stelt Miranda vast. “Daarin moeten keuzes worden gemaakt. Zo is een belangrijk onderdeel van mijn werk mensen aanleren zichzelf te katheteriseren. Dat verloopt soms soepel en op andere keren is dat een hele uitdaging. Het hangt er helemaal van af hoe gemotiveerd de patiënt is en welke instructie daarbij het meest effectief is. Als gespecialiseerd verpleegkundige moet je de tijd met de patiënt zo goed mogelijk benutten, in de wetenschap dat het onmogelijk is om alle aspecten rondom de continentiezorg voor het voetlicht te brengen. Als patiënt kun je per keer ook maar een beperkte hoeveelheid informatie tot je nemen. En dan is het fijn om thuis alsnog de gewenste informatie te kunnen vinden bij Pien. Het ziekenhuis kan - in samenwerking met de thuiszorg en medisch speciaalzaken als Mediq - het complete pakket aanbieden. Dat vereist wel een andere manier van denken. Een samenwerking waarbij de dienstverlening nauw op  elkaar aansluit.”

Positieve ervaringen

Miranda heeft inmiddels al een flink aantal mensen bij Mediq en Pien aangemeld. De eerste ervaringen zijn hoopgevend: “We zijn natuurlijk net begonnen, maar zodra het meer ingeburgerd is, ontstaan er andere gesprekken met cliënten op de polikliniek. Thuis kunnen zij immers in alle rust informatie vinden hoe om te gaan met continentiemateriaal. Zij kunnen bij Pien tips krijgen over op vakantie gaan, sporten of een avondje uit. Maar ook hoe je de gevolgen van incontinentie met je omgeving bespreekbaar kunt maken. Hoe beter de patiënt vooraf geïnformeerd is, hoe gerichter de vragen naar ons als zorgprofessionals worden.” 

“Naast dat je als patiënt beter op de hoogte bent, betekent het dus ook een verdere verdieping van mijn werk”, concludeert ze. “En dat is interessant. Doordat de patiënt al antwoord heeft gekregen op de meer basale vragen, heb ik meer tijd en ruimte om te kunnen focussen op de onderdelen van mijn werk waarmee ik als gespecialiseerd verpleegkundige duidelijk verschil kan maken via persoonlijk contact. Waaronder het aanleren van zelf-katheteriseren. Daar zijn we uiteindelijk allebei mee geholpen.”