Infuustherapie aan huis

Verpleegkundige Erika vertelt over het toedienen van immunoglobuline thuis
Infuustherapie thuis

Een infuusbehandeling, maar dan thuis

Wie een afweerstoornis of auto-immuunziekte heeft, kan het medicijn immunoglobulinen toegediend krijgen via een infuus. Dit betekent dat iemand eens in de drie of vier weken voor een urenlange zit naar het ziekenhuis moet. Mensen met een afweerstoornis moeten dit hun leven lang doen. Je kunt je voorstellen dat deze ‘ziekenhuisdagen’ een enorme impact hebben op iemands vrijheid. Vooral voor jonge mensen heeft het veel impact om elke keer naar het ziekenhuis te moeten. Voor hen is het gewoon weer een dag vrij vragen. Mensen hebben soms kinderen, dat is allemaal zoveel georganiseer. "Ik kan en durf nu zelf mijn immunoglobuline thuis toe te dienen. Doordat ik hiervoor niet meer naar het ziekenhuis hoef heb ik echt een stukje vrijheid teruggekregen", vertelt Mediq-collega Jeannette die leeft met een auto-immuunziekte in Meer mens, de podcast.

Liever thuis dan in het ziekenhuis

Daarom bracht Mediq de zorg die normaal in het ziekenhuis wordt gegeven bij patiënten thuis. We bezorgen alles wat nodig is voor de behandeling. Daarna mag de patiënt zelf kiezen of er een zorgprofessional prikt en blijft tot de behandeling klaar is, of dat de zorgprofessional alleen aanwezig is om te prikken en de patiënt verder alles zelf doet. 

“Ik kom niet in mijn witte jas. Los van de infuuspaal en het infuusprikken wijst niets erop dat dit een ziekenhuishandeling is. En dat is voor mensen fijn”,  vertelt Erika Ploeg, verpleegkundige bij Mediq. 

Meer mens

De meeste patiënten het fijn vinden om thuis immunoglobulinen toegediend te krijgen. Of zelfs op werk of een vakantieadres. Hierdoor hebben ze geen reis- en wachttijden naar en in het ziekenhuis. Bovendien voelen ze zich thuis geen patiënt. Zo streven we naar maximale zelfredzaamheid en geven we de patiënt zoveel mogelijk regie. Als iemand het spannend vindt om de behandeling thuis te doen, is er altijd een verpleegkundige in de buurt die rust brengt. En die het vertrouwen geeft dat er meer mensen zijn die dit thuis doen. 

“Kwaliteit van leven betekent niet alleen dat je niet ziek bent. Het betekent ook dat je gewoon privé je afspraken kunt maken. Dat je niet elke keer met het ziekenhuis geconfronteerd wordt.” 
Thuis voel je je minder patiënt en meer mens

Er zijn voor een ander is het mooiste dat er is

Toch kun je soms niet de aandacht geven die iemand verdient, door bijvoorbeeld tijdgebrek. Of door iemands schaamte of angst. Daarom zoeken we samen naar kansen en oplossingen om klanten zich minder patiënt te laten voelen. En meer mens.