Thuisdialyse

Dialysehub biedt mensen comfort en rust

Zorgprofessional maakt gebruik van Mediq beeldbellen voor het contact met zijn patiënten

Dichtbij huis dialyseren

‘Dialyseren kost mensen veel tijd, meestal drie keer per week vier uur. Daar komt de reistijd, voorbereidingstijd en hersteltijd bij. Dit is fysiek zwaar, zeker voor de ouderen en patiënten met meerdere aandoeningen’, legt zorgmanager Sylvia Zwager van Haaglanden Medisch Centrum uit. In Nederland zijn er ongeveer 6.200 mensen met nierfalen afhankelijk van hemo- en peritoneaaldialyse. Voor hen kan dialyseren dichtbij huis in de ideale oplossing zijn.

Zorg op de juiste plek, thuis of dichtbij

Voor de bewoners van het woonzorgcentrum Ametisthorst in Den Haag is thuis dialyseren al werkelijkheid. De Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW zorg), Haaglanden Medisch Centrum (HMC) en Mediq hebben er een dialysehub opgezet. Hier kunnen twee mensen tegelijk dialyseren, onder regie van hun eigen nefroloog. Ook mensen die niet in de Ametisthorst wonen kunnen er terecht. Thuisziekenhuis Nederland beheert de ruimte en zorgt dat er altijd een ervaren dialyseverpleegkundige aanwezig is.

‘Samen met medisch specialisten en andere partners spannen wij ons in om medisch-specialistische zorg thuis of dichtbij huis te organiseren’, vertelt Peter de Lange, bestuurder van Thuisziekenhuis Nederland, onderdeel van Mediq.

Meer Mens

Thuis of dichtbij huis dialyseren is voor veel mensen prettig. Zij hoeven niet drie keer per week energie te besteden aan een reis naar het ziekenhuis en hun kostbare tijd door te brengen in een wachtkamer. In plaats daarvan houden ze vrije tijd en energie over voor andere dingen. Daarmee verhogen we de kwaliteit van leven.

Thuis voel je je minder patiënt en meer mens

Er zijn voor een ander is het mooiste dat er is

Toch kun je soms niet de aandacht geven die iemand verdient, door bijvoorbeeld tijdgebrek. Of door iemands schaamte of angst. Daarom zoeken we samen naar kansen en oplossingen om klanten zich minder patiënt te laten voelen. En meer mens.

Meer tijd voor de zorg met Mijn MedBIS

Ontdek hoe Mediq dagelijks bijdraagt aan de transformatie van zorg

Ziekenhuiszorg staat onder druk. Dit vraagt om een transformatie van zorg die dichter bij de patiënt wordt georganiseerd. Voor Mediq is dit de gewoonste zaak van de wereld. Met onze medische hulpmiddelen, zorgprogramma’s en gespecialiseerde verpleegkundigen ondersteunen wij ziekenhuizen dagelijks bij het naar huis brengen van zorg. Hoe kunnen we u helpen zorg dichterbij de patiënt te brengen?