Zwangerschapsdiabetes

Dochter en zwangere vrouw met zwangerschapsdiabetes voelen aan de buik

Wat is zwangerschapsdiabetes?

Zwangerschapsdiabetes komt bij ongeveer 1 op de 20 zwangerschappen voor, afhankelijk van de bevolkingsgroep. Zwangerschapshormonen werken insuline tegen waardoor de bloedglucosespiegel kan stijgen. Naarmate de zwangerschap vordert, zullen de hormoonspiegels hoger worden. Daardoor is voornamelijk in de laatste drie maanden een grotere kans op zwangerschapsdiabetes. Instructie nodig tijdens uw zwangerschap? 

Zwangerschapsdiabetes is meestal van voorbijgaande aard

Het betekent echter wel dat u een aanleg heeft voor het ontwikkelen van diabetes. Zodra de zwangerschapshormonen na de bevalling afnemen, normaliseert de bloedglucosespiegel meestal vanzelf. Na de zwangerschap vindt meestal nog een glucose controle plaats. Bespreek dit met uw behandelaar. De nuchtere bloedglucose is meestal geen goede graadmeter, wanneer zwangerschapsdiabetes vermoed wordt, is het gebruikelijk een glucosemeting te doen na de inname van een ruime hoeveelheid koolhydraten of een glucose tolerantie test te doen.

Grotere kans op zwangerschapsdiabetes als

  • De moeder eerder een kind heeft gekregen dat meer dat vier kilo woog
  • Familieleden zwangerschapsdiabetes hebben (gehad)
  • Familieleden diabetes type 2 hebben (ouderdomssuikerziekte)
  • Bij voorgaande zwangerschappen zwangerschapsdiabetes is ontstaan
  • De moeder overgewicht heeft
  • De moeder ouder dan 35 jaar is
Zwangere vrouw eet fruit in haar keuken

Wat betekent dit voor mijn baby?

Bij zwangerschapsdiabetes is er een grotere kans op een zware bevalling of keizersnede, omdat het kindje groter is. Daarnaast komt een hoge bloeddruk vaker voor wat een grotere kans op zwangerschapsvergiftiging geeft. Een goede controle van de bloeddruk en de bloedglucosespiegel vermindert het risico op complicaties aanzienlijk. Omdat het kindje gewend is geraakt aan hogere bloedglucosewaarden maakt het zelf meer insuline. Na de bevalling kan dit leiden tot lage bloedglucosewaarden bij het kindje omdat het lichaampje nog niet helemaal in staat is zelf de bloedglucosespiegel goed te regelen. De bloedglucosespiegel van uw kindje zal in ieder geval de eerste 24 uur na de bevalling heel regelmatig gecontroleerd worden.

De behandeling van zwangerschapsdiabetes

De behandeling vindt bijna altijd in het ziekenhuis plaats. De gynaecoloog gaat de zwangerschap verder begeleiden en het diabetesteam kijkt naar de bloedglucosewaarden. De regeling van de bloedglucosewaarden is erg belangrijk, omdat te hoge waarden kunnen leiden tot een te groot kindje waardoor de bevalling zwaarder wordt. Daarnaast neemt de kans op complicaties, zoals een hoge bloeddruk of zwangerschapsvergiftiging tijdens de zwangerschap toe.

De belangrijkste elementen uit het behandelplan

  • Dieet of insuline
  • Zelfcontrole
  • Insulinepomp
icon blauw zwangerschap

Zwangerschapsdiabetes & DiaCare

Uw glucosemetingen synchroniseren naar de DiaCare app en staan in overzichtelijke grafieken weergegeven. U ziet direct hoe uw meetwaarden vallen en hoe uw glucosewaarden zich ontwikkelen. Meer weten over de DiaCare app?

Voor professionals

Via het zorgportaal kijkt u direct met de patiënt mee. Wanneer de patiënt de meetwaarden aanvult met voeding, beweging en insuline kunt u als zorgprofessional een goede inschatting maken van de begeleiding die nodig is.