Afspraakvoorbereiding

Uw afspraak voorbereiden

Een goed voorbereidde afspraak zorgt voor een goed en inhoudelijk gesprek. In overleg kan een afspraak ook telefonisch plaatsvinden of zelfs overgeslagen worden.

Waarom afspraakvoorbereiding?

 • Goede voorbereiding zorgt voor sneller en beter advies;
 • In gezamenlijk overleg afspraken vervangen door telefonisch contact of vervallen;
 • Minder frustratie en meer zorg op maat.

Vragenlijsten afspraakvoorbereiding

De DiaCare app helpt u om uw afspraak goed voor te bereiden doordat u een vragenlijst doorloopt, voorafgaand aan uw afspraak in het ziekenhuis.

 • Er is een korte vragenlijst voor de kwartaalcontrole en een uitgebreide voor de jaarcontrole
 • De vragenlijsten zijn zo ontworpen dat ze snel en eenvoudig in te vullen zijn
 • De vragenlijst van de kwartaalcontrole eindigt met de vraag of u behoefte heeft aan de afspraak. U kunt hierin uw voorkeur aangeven.
 • Zodra u de vragenlijst heeft verzonden, ziet uw behandelaar deze in het zorgportaal
 • Uw diabetesverpleegkundige bekijkt uw antwoorden en eventueel uw bloedglucosewaarden
 • Daarna ontvangt u een bericht op uw telefoon waarin staat of de afspraak doorgaat, telefonisch kan plaatsvinden of kan vervallen.

Tips voor de voorbereiding

Tip 1 - neem uw tijd

U hoeft de vragenlijst niet ineens te beantwoorden. Zolang de vragenlijst nog niet is verzonden, kunnen gegevens nog toegevoegd of gewijzigd worden.

Tip 2 - verrijking

Voeg informatie over uw beweging, voeding en insuline toe aan uw waarden. Zo heeft u altijd een totaalbeeld.

Tip 3 - denk positief

Soms zit het even niet mee. Het is belangrijk ook stil te staan bij dingen die goed gaan.

Tip 4 - betrek bekenden

U kunt mensen in uw directe omgeving vragen met u mee te denken over de afgelopen periode.

Veelgestelde vragen

 • Waar kan ik mijn afspraak in de app vinden?
  U vindt uw afspraak in het menu van de app onder instellingen.
 • Ik heb de afspraak in de app gewijzigd. Is deze nu automatisch ook in het ziekenhuis gewijzigd?
  De app is geen methode om een afspraak te verzetten of een nieuwe afspraak te maken. De afspraak wordt alleen vastgelegd om u te helpen met de voorbereiding. Wilt u een afspraak wijzigen, neem dan contact op met het secretariaat van de poli.
 • Ik heb mijn afspraak in het ziekenhuis verzet, hoe kan ik deze in de app aanpassen?
  • Heeft u nog geen vragenlijst ontvangen? U kan in de app zowel de datum, tijd als het soort afspraak nog wijzigen.
  • Heeft u al wel een vragenlijst ontvangen? Zolang u deze nog niet heeft geopend kunt u de datum nog aanpassen. Het soort afspraak echter niet meer. Mocht deze niet kloppen, stuur dan de vragenlijst leeg in.
  • Heeft u de vragenlijst al ingestuurd? Dan kan u enkel de datum nog aanpassen.
 • Ik heb nog geen nieuwe afspraak, wat nu?
  Zodra u de afspraakdatum ontvangen heeft, voert u deze in de app in. Zolang u nog geen nieuwe afspraak ontvangen heeft, kan u het afspraakverzoek in de oranje balk met het kruisje vier weken onderdrukken. Na vier weken verschijnt het verzoek opnieuw. Mocht u dan nog geen nieuwe afspraak hebben, kan u hem wederom onderdrukken tot u een nieuwe afspraak ontvangen heeft. 
 • Alles gaat goed, voor mij hoeft de afspraak niet door te gaan. Is hiermee de afspraak geannuleerd?
  Uw behandelaar ziet uw ingevoerde voorkeur en beslist op basis van uw resultaten of het verantwoord is om de afspraak te annuleren.
 • Alles gaat goed, voor mij mag de afspraak een belafspraak worden. Is hiermee de afspraak geannuleerd?
  Afhankelijk van hoe het ziekenhuis het afsprakenbeheer heeft geregeld, ontvangt u een nieuwe afspraak. Sommige ziekenhuizen houden het oorspronkelijke tijdstip aan. Informeer hiervoor bij uw diabetespoli.
 • Ik heb een bericht ontvangen dat mijn afspraak niet doorgaat, omdat mijn behandelaar niet alle gegevens heeft ontvangen die er nodig zijn. Wat moet ik doen?
  Uw afspraak wordt waarschijnlijk verzet, omdat de behandelaar een paar dagen voor de afspraak deze voorbereid. U ontvangt via de diabetespoli een voorstel voor een nieuwe afspraak. Deze nieuwe afspraakdatum voert u in de app in als volgende afspraak. Drie weken voor de afspraak ontvangt u een nieuwe vragenlijst.
 • Mijn diabetesverpleegkundige heeft mij in het bericht aanvullende vragen gesteld. Gaat mijn afspraak nu door?
  Alleen wanneer u het bericht heeft gekregen dat uw afspraak verzet of geannuleerd wordt, komt deze te vervallen. In alle andere situaties blijft uw oorspronkelijke afspraak staan.
 • Ik heb de vragenlijst al ingestuurd maar ik wil nog wat toevoegen.

  U kan via de diabetespoli vragen of zij u een nieuwe vragenlijst toesturen. Als het geen belangrijke toevoeging is kan u dit ook tijdens de afspraak nog bespreken.
 • Ik heb de verkeerde afspraaksoort geselecteerd waardoor ik niet de juiste vragenlijst heb.
  • Heeft u de vragenlijst nog niet ontvangen? U kan in de app zowel de datum, tijd als het soort afspraak nog wijzigen.
  • Heeft u al wel een vragenlijst ontvangen? Stuur deze dan leeg in.
 • Ik heb geen vragenlijst ontvangen. Wat moet ik doen?
  Vraag de diabetespoli of zij u een nieuwe vragenlijst willen toezenden.
 • Ik heb geen bericht ontvangen. Wat moet ik doen?

  Controleer in de inbox van de app of daar geen berichten staan. Indien dit niet het geval is, controleer dan de ingevoerde afspraakdatum. Heeft u wel berichten in uw inbox staan? Controleer in de instellingen van uw telefoon of voor de DiaCare app pushberichten zijn toegestaan.