voorkomen van zorg

Betere kwaliteit wondzorg

Door vergrijzing groeit de vraag naar complexe wondzorg. Naar schatting gaat het jaarlijks nu al om een half miljoen cliënten. Hoe ons programma wondregie, ketensamenwerking en wondverzorgingsmaterialen kunnen bijdragen om de kwaliteit van de wondzorg te verbeteren en complexe wondzorg te voorkomen, vertelt wondzorgconsulent Lian Evers van zorgaanbieder Careyn.
Wondverpleegkundige verbindt de wond van een mannelijke patiënt op bed

"Goede wondzorg is een kwestie van goed opletten"

Lian; 'Veelvoorkomende complexe wonden zijn een diabetische voet, beenulcera, decubitus en post-traumatische wonden. Naar schatting gaat het jaarlijks om 500.000 patiënten, waarvan 350.000 extramuraal. Door de vergrijzing wordt deze groep alleen maar groter' voorziet Lian Evers van zorgaanbieder Careyn. Lian is sinds april 2019 weer in dienst van Careyn, waar ze eerder ruim 13 jaar wijkverpleegkundige was. “In 2008 heb ik de hbo-opleiding voor wondconsulent bij het Erasmus MC afgerond. Goede wondzorg is een kwestie van heel goed opletten, kennis en ervaring opbouwen, goed luisteren naar de cliënt en zo nodig onderzoek doen.” Als wondconsulent bij Caryn begeleidt, adviseert en behandelt ze cliënten met complexe wonden, waarbij een diabetische voet, beenulcera, decubitus en post-traumatische wonden veel voorkomend zijn.

Ketensamenwerking cruciaal voor een betere kwaliteit wondzorg

De regiefunctie van Lian vereist veel schakelen met samenwerkingspartners zoals huisartsen, medisch specialisten, diëtisten, huid- en podotherapeuten en collega-verpleegkundigen. “Voor mijn vakgebied is in meerdere pilots aangetoond dat goede samenwerking de wondgenezing aanzienlijk kan versnellen. Hiervoor volgt Careyn een helder zorgpad waarin de behandeling voor de patiënt van begin tot eind beschreven is. Dit zorgt dat de eerstelijnszorg de behandeling snel kan opstarten, de keten optimaal benut wordt en de cliënt niet onnodig naar het ziekenhuis hoeft te reizen.”

De samenwerking komt de kwaliteit van de wondzorg ten goede, zegt Lian. “Wij hebben een transmurale werkwijze ontwikkeld met onder andere Internos, Aafje en Mediq. Met een startprotocol complexe wonden dat uit drie producten bestaat kunnen de wijkteams en eventueel huisartsen een doelmatige wondbehandeling starten en daarna een wondverpleegkundige inzetten. Dit geeft houvast bij het bepalen van de juiste aanpak.

Je kunt een compleet plaatje aanbieden. Ook voorkom je dat cliënten het ziekenhuis of de huisartsenpraktijk moeten bezoeken, wat zeker voor oudere mensen erg belastend kan zijn. In de praktijk betekent het dat de verbandwissel van tweemaal per dag naar twee à drie keer per week kan. Dit is beter voor de cliënt en zorgt voor minder verspilling van dure materialen.”

Mediq WondRegie voor de thuiszorg

Mediq Wondregie richt zich op de transmurale samenwerking in de thuiszorg. Een uniek zorgprogramma dat wondconsulenten en wond- en wijkverpleegkundigen ondersteunt bij het behandelingsproces. Van de eerste signalering tot en met de genezing van de wond.

Samenwerking Mediq voor een doelmatige wondzorg

In haar ervaring is het zeer waardevol als de leverancier van medische hulpmiddelen actief bijdraagt aan de kwaliteit van de zorg. ‘Ik werk graag en prettig samen met Mediq. Ze hebben een compleet assortiment wondverzorgingsmaterialen en doen hun best om mijn werk te vergemakkelijken. Bovendien ondersteunt Mediq ons op belangrijke aspecten zoals kennisuitwisseling, digitalisering en beeldzorg. Ook hebben ze een grote rol vervuld in de ontwikkeling van zorgprogramma Wondregie. Allemaal zaken die ertoe bijdragen dat we ook in moeilijke marktomstandigheden voor gerichte en doelmatige wondzorg kunnen zorgen.”

Benieuwd naar ons complete assortiment wondzorg? Bekijk onze productcatalogus.