Lekkage en huidproblemen

vrolijke man lacht met winterse achtergrond
CASUS - De patiënt is een man met een ileostoma. Hij heeft last van langdurige lekkages, waardoor er veel huidproblemen ontstaan. Hoe lossen we dit op?

1 Juli 2021

Beginsituatie:

Meneer L. heeft een ileostoma en al een ruime periode (enkele maanden) lekkages. Meneer is cardiaal belast (pacemaker), heeft diabetes, nierstenen en galstenen gehad. De stoma is aangelegd ten gevolge van IBD. 

Probleem:

De huid rondom de stoma is stuk (SACS L2/L3 TV) en de huid lijkt tevens aangetast door eczeem/psoriasis waar meneer bekend mee is.  De stoma-opening is 43 MM. Op de huid wordt Protopic™ zalf gesmeerd. Meneer heeft ook plekjes buiten de huidplak waar de huid is aangedaan. 

Eerdere oplossingen:

Meneer heeft vanwege de huid en lekkage problemen al veel verschillende materialen geprobeerd, zowel diverse 1-delige systemen van verschillende merken evenals inzet van vele accessoires (zoals pasta, crème, gordel). Dit heeft tot heden geen enkele verbetering opgeleverd. Meneer lijkt op sommige accessoires zoals de stomapasta zelfs wat heftig te reageren waardoor de huid op dat moment nog meer verslechterd. 

Consultatie:

Er is gevraagd om mee te kijken bij deze casus van meneer omdat de situatie niet verbeterd. 

Huisbezoek:

Tijdens een huisbezoek is gekozen om een 2-delig Aurum™ Convexe Huidplak in te zetten en te stoppen met alle accessoires. Vooral vanwege de toevoeging van de Manuka honing. Deze toevoeging kan eventuele schimmels en bacteriën doden en ervoor zorgen dat de huid zich herstelt. Indien de huidplak niet direct goed hecht, kan men de inzet van Ultraframe overwegen. Er is gekozen voor het 2-delige Aurum™ systeem om de huid niet teveel te belasten. 

9 juli 2021

Evaluatie stomamateriaal:

Het systeem werkt goed voor meneer, is 3 dagen blijven zitten zonder lekkage. Opnieuw is het systeem aangebracht en wederom is het ruim 3 dagen blijven zitten. De huid is zienderogen verbeterd. De plekjes ontstaan door eerdere lekkage lijken nagenoeg hersteld en de huidaantasting door eczeem/psoriasis is vele malen rustiger. De thuiszorg is positief over de toestand van de huid en zien een duidelijke vooruitgang. Meneer ervaart geen pijn meer aan de huid als gevolg van eerdere lekkage. Geen inzet van Ultraframe nodig. 

20 juli 2021

Evaluatie stomamateriaal:

Het gaat erg goed. Geen lekkage en de huid is volledig herstelt. De eczeem/psoriasis blijft rustig.
Meneer ervaart het ingezette materiaal als prettig en is erg tevreden. Gaat door met het geadviseerde materiaal, zonder inzet van accessoires. 
 
Ronald Brienen in auto

Ronald Brienen

Stomaverpleegkundige / Zorgdeskundige bij Mediq