Kinderstomazorg: een vak apart

28 februari 2022
VAKKENNIS - Kinderen kunnen om verschillende redenen een stoma krijgen. De verzorging van een kind met een stoma verschilt in veel opzichten van volwassen stomazorg. Daarom besteden zowel de V&VN stomaverpleegkundigen als de Stomavereniging hier aandacht aan.

Redenen waarom kinderen een stoma kunnen krijgen verschillen enorm. Het gaat dan om aangeboren afwijkingen zoals Congenitale anorectale malformatie (CARM, ook genoemd anusatresie) of ziekte van Hirschsprung, verder bij necrotiserende enterocolitis (NEC) of door de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa. Ook zijn er situaties waarbij de darm gespoeld moet worden zoals bij obstipatie of incontinentie.

De verzorging van een kind met een stoma verschilt in veel opzichten van volwassen stomazorg. Daarom besteden zowel de V&VN stomaverpleegkundigen als de Stomavereniging hier aandacht aan.
Onderstaand is per onderwerp een overzicht te vinden met adviezen en richtlijnen. Terug te vinden op de site van de V&VN stomaverpleegkundigen www.stoma.venvn.nl.

Adviezen en tips V&VN stomaverpleegkundigen:

  • Oprekken (dilateren) van de anus
  • Continent urinestoma
  • Gastrostoma
  • Verzorgen rode billen
  • Beslisboom obstipatie en fecale incontinentie
  • Reinfusie feces
  • Antegraad darmspoelen

 

Adviezen, protocollen en voorlichtingsinformatie Stomavereniging

Bekijk hier de adviezen en protocollen opgesteld door de Stomavereniging.
Bekijk hier de informatie voor (ouders van) kinderen met een stoma.

*Deze adviezen dienen als basis en kunnen per ziekenhuis aan de daar geldende/gehanteerde regels aangepast worden. Het gebruik van deze adviezen geschiedt altijd op eigen verantwoordelijkheid en na indicatie door een medicus!