Ileostoma lekkage

Eenzame seniore vrouw staart uit het raam
CASUS - Ronald Brienen, zorgdeskundige van Mediq, is gevraagd mee te denken met een stomaverpleegkundige uit het ziekenhuis. Hij deelt zijn casus over lekkage bij een oudere dame met een ileostoma. Mevrouw heeft lekkage van ontlasting onder de plak tot wel 3 keer per week.

Beschrijving stoma en stoma-omgeving

Soort stoma: Ileostoma Reden van stoma: Darmkanker Locatie stoma: Rechter onderbuik

Situatie stoma: Goed aangelegd, vitaal, boven huidniveau 

Bestaat sinds: 3 jaar

Afmeting stoma: 24mm x 24mm

Output: Brijig, waterig

Peristaltiek: Normaal. De huid trekt zich terug tussen T3 op het moment dat mevrouw meer in een zittende houding komt

Huidconditie: Direct rondom stoma op T5 een rode ringvormige verkleuring.

Daarnaast een rand van oedeem en de aanwezigheid van een klein wondje  L2 op T1.

Tevens een L2 beschadiging aan de onderrand van T2 en T3*

*beschrijving van Laesie en plaatsbepaling volgens het SACS Instrument: T= plaatsbepaling  en L = type huidlaesie)

Behandeling en verzorging tot nu toe

Mevrouw gebruikt 1-delig ileo convex systeem) en sinds een 3 maanden de stomapoeder i.v.m. de huidlaesie.

Maart 2018

Bij mevrouw is een grotere laesie ontstaan op T1, waar deze eerst een L2 was neigt deze nu naar een L3. Ook de omvang van dit wondje neemt toe. Op verzoek van de stomaverpleegkundige wordt hier een hydrofiber voor ingezet die afgedekt kan worden met de huidplak van het stomamateriaal.

Consultvraag 31 oktober 2018

De lekkage problemen blijven aanwezig en ook de huidproblemen verbeteren niet. Consult vraag van stomaverpleegkundige om een huisbezoek te doen. Mevrouw gebruikt een 1-delig convex systeem op 25 mm. De L1 – T5 verkleuring rondom het stoma lijkt te ontstaan door de druk van de convex huidplak. Deze lijkt ook de ring van oedeem te veroorzaak. Tevens druk op het bestaande wondje op T1 – L3. Dit wondje geeft veel vocht af, waardoor het hydrofiber snel verzadigd en daardoor de huidplak ook. Peristaltiek is normaal aanwezig. Verder valt op dat als mevrouw van houding wisselt de huid zich terug trekt op T3. De stoma ligt 1 – 1,5 cm boven huidniveau en oogt vitaal. 

Bij de onderrand van de huidplak op T2 en T3 heeft een L2 met minimaal voor verlies. Deze beschadiging lijkt voort te komen door stripeffect. Dit heb ik kunnen zien door de manier van verwijderen van het materiaal. De huidplaat wordt relatief hard verwijderd zonder vochtig gaasje, wel wordt bij het verwijderen een protect spray gebruik. Deze spray is niet bedoeld als remover, maar als beschermer en wordt in deze situatie dan ook niet correct gebruikt.

Advies

Na beoordeling, geef ik onderstaande adviezen om de conditie van de huid te verbeteren en de lekkage te verhelpen: 

 • Het stomamateriaal rustig verwijderen met een lauw warm vochtig gaasje, ook het laatste stukje. Advies om de huid weg te drukken van de huidplak, i.p.v. de huidplak weg te trekken van de huid, hiermee kan stripeffect worden voorkomen.
 • Stop het gebruik van protect spray voor het verwijderen van de plak. Gebruik alleen een vochtig gaasje.
 • Stop met het gebruik van een 1-delig convex systeem. De convex lijkt teveel druk te veroorzaken. Daardoor ontstaat oedeem en roodheid en wordt de druk op het wondje op T1 vergroot -> belemmering van herstel .
 • Start met het gebruik van een 2-delig systeem met een vlakke huidplak die voldoende absorptie capaciteit heeft voor het opvangen van wondvocht. De huid krijgt meer rust en de wondjes kunnen genezen onder het hydrocolloïd doordat deze huidplak als deze goed zit minder frequent gewisseld hoeft te worden. Stop met convexiteit om de druk te verlagen.
 • Op het wondje van  T1 – L3 de  hydrofiber continueren, daar ik een effectiever resultaat verwacht met het stoppen van de convex huidplak. wondjes T2-T3 onderrand L2 laten genezen onder alleen de hydrocoloide huidplak en het verlagen van de wisselfrequentie door inzet van een 2 delig systeem. indien veel afgifte van vocht door het wondje kan er hier nog wat gebruik worden gemaakt van Orahesive poeder (deze is nog in huis).
 • De overige huid is kwetsbaar en droog, hiervoor een barriere creme gebruiken, om de vochtbalans van de huid te herstellen en de huid te beschermen.
 • Er lijkt bij inzet van de vlakke huidplak geen inzet van een opvulmiddel nodig voor de huid die zich terugtrekt bij zittende houding van mw. 

Telefonische evaluatie met thuiszorgverpleegkundige 6 november 2018

Het leek de eerste dagen beter te gaan maar sinds een aantal dagen plakt de huidplaat niet goed meer. Deze laat los van de huid, hierdoor ontstaan weer lekkages, en door lekkage wederom huidirritatie. Thuiszorg wil wel graag bij 2-delig blijven om te proberen. Mevrouw zelf is hiermee ook akkoord. Gekozen huidplaat lijkt niet te voldoen voor mevrouw, huid is kwetsbaar en rood omdat de hydrocoloide huidplak toch wat directe hechtkracht mist, nu een huidplak die direct wat meer hechtkracht heeft, in combinatie met hydrocolloïd voor absorptie geadviseerd. De wondjes zijn nog niet volledig hersteld. Zo nodig gebruik van stomapoeder en hydrofiber continueren.

 Vervolg telefonische evaluatie 19 november 2018

 • Helaas gaat het nog niet veel beter met dit nieuwe materiaal. De lekkage blijft, maar de huidproblemen lijken te verbeteren. Mevrouw wil zelf graag terug naar een 1-delig systeem. 
 • De flens vindt mevrouw stug en het 2 delig ysteem beperkt haar in haar mobiliteit.
 • Het advies om geen convex te gebruik blijft bestaan, daar de wondjes zich nu lijken te verbeteren door het verlagen van de druk in combinatie met de poeder en de hydrofiber.
 • De lekkage problemen zijn helaas nog niet verholpen. en blijven bestaan in een frequentie van 2-3 x per dag. 
 • Ik adviseer toch een huidplak van een 1-delig systeem van hydrocoloid en met voldoende hechtkracht die meer de huidcontouren kan volgen zonder dat er een grote druk ontstaat. 
 • De hydrofiber kan gestopt worden, het wondje op T1 is verbeterd naar een L2. Bij vocht verlies zou er nog wat orahesive gebruikt kunnen worden. De wondjes op T2-T3 zijn volledig genezen en verliezen geen vocht meer. 
 • Er blijkt nog wel orahesive poeder gebruikt te worden, volledig rondom het stoma, ook op de huid waar geen laesie meer aanwezig is. Het gebruik van poeder op de huid die geen vocht verliest, kan een een slechte hechting van de huidplak veroorzaken (het poeder vormt dan een barrière tussen de plak en de huid zonder dat er onder invloed van vocht hechting kan ontstaan).

Ik heb een nieuwe evaluatie gepland over 2 weken en de stomaverpleegkundige via e-mail geïnformeerd. 

Evaluatie 30 november 2018

Het gaat nu veel beter. Het nieuwe systeem bevalt mevrouw goed. Ze gebruikt nu 1 tot 2 keer per dag een nieuw zakje. Er is geen lekkage meer, en de huid is nagenoeg volledig hersteld.  Advies is om door te gaan met huidbeschermingscrème.

De casus met gewenst resultaat afgesloten. Afgesproken geen verdere evaluatie momenten te plannen, maar wel beschikbaar te blijven voor laagdrempelig contact, indien vragen, opnieuw lekkage of dreigende lekkage en/of huidproblemen. 

Terugkoppeling verzorgt aan stomaverpleegkundige via e-mail

Afgesproken dat Mw contact opneemt indien opnieuw lekkage of huidproblemen ontstaan of dreigen te ontstaan. 

 
Ronald Brienen in auto

Ronald Brienen

Stomaverpleegkundige / Zorgdeskundige bij Mediq