Er is hulp dichtbij

Voor zieke mensen kan goed eten lastig zijn
“Oh, ik wist niet dat jullie ook gespecialiseerde stomazorg kunnen leveren”, hoor ik wel eens van huisartsen of collega’s in het ziekenhuis. En dat motiveert me extra om de boodschap te verspreiden. Met name omdat de agenda’s in ziekenhuizen snel volstromen, terwijl wij voldoende capaciteit hebben om mensen bij problemen nog dezelfde of de volgende werkdag te bezoeken. In de thuissituatie, op hun werk of waar dan ook. En daar zou vaker gebruik van moeten worden gemaakt. Aldus Diana van Dijk, UCS-verpleegkundige en Wondconsulent.
Ik begrijp wel dat er weerstand kan zijn om klakkeloos te verwijzen. De titel stomaverpleegkundige is niet beschermd, dus iedereen die een beetje feeling heeft met stomazorg mag zich zo noemen. Heeft de thuiszorg wel voldoende kennis om dit op te pakken? Daarvoor moet je elkaar leren kennen. Samen ervaring opbouwen teneinde het nodige vertrouwen te krijgen. Eerste- en tweedelijns zorgverleners moeten elkaar vaker opzoeken. Het is een investering, maar wel een hele nuttige.

Flexibel

Daarbij vind ik het onzin om mensen naar het ziekenhuis te sturen als zij er niet meer onder controle staan. Bij lekkages, een veranderd lichaam of andere stomaproblemen is gespecialiseerde thuiszorg zeer effectief. Niet alleen merken we hoe de thuissituatie eruit ziet, we zijn ook niet product-gebonden en kunnen daarom snel schakelen naar functioneringsgericht materiaal. Daarnaast zijn we flexibel in de bezoeken. Zo heb ik een mevrouw bezocht die in Dordrecht in een winkel werkt, waar ik terecht kon tijdens de lunchpauze. Ik gaf haar uitleg op het gehandicaptentoilet waar zij normaal ook haar stoma verzorgt. Beter kon het niet. Mijn bezoek paste precies in haar dagelijkse gang van zaken.

Eerstelijns stomaverpleegkundigen per regio in kaart brengen

Er ligt dus een schone taak te wachten voor mij en mijn gespecialiseerde thuiszorgcollega’s in het land. Huisartsen, verpleegkundigen en stomadragers moeten wel weten dat we in de buurt zijn, voordat we ons nuttig kunt maken. Via deze column kan ik opnieuw een steentje bijdragen. Verder pleit ik voor het in kaart brengen in welke regio’s stomaverpleegkundigen in de eerste lijn actief zijn. En hoe je hen kunt benaderen. Daarmee kunnen we de stomazorg effectiever oppakken.


Reageren op deze column of in contact komen met Diana?
Stuur een mail naar stomakennisnetwerk@mediq.com.

Diana van Dijk

UCS-verpleegkundige en Wondconsulent bij thuiszorgorganisatie Internos in de regio Drechtsteden