Een openbaar geheim: “Ik wil niet dat mijn partner de stoma ziet”

Zelfverzekerd voor je stoma zorgen
BLOG - Martijn Leemhuis, stomaverpleegkundige in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen, vertelt over een openbaar geheim van een van zijn patiënten. “Wat zouden andere stomaverpleegkundigen doen als de patiënt niet wil dat zijn partner de stoma ziet?”.
“Ik wil niet dat mijn partner de stoma ziet”, hoorde ik mijn patiënt zeggen. “Ik denk dat het de situatie tussen ons zou veranderen.”

Tja, daar had hij in mijn ogen wel een punt. Deze man van 36 had een duidelijke wens, en zijn vriendin ging hierin mee. Zelf had ik een dergelijke situatie nog niet eerder meegemaakt. Het was zíjn stoma en zíjn vriendin, dus wat kan ik daarvan vinden? Zelf heb ik wel een uitgesproken mening: ik denk dat het laten zien van de stoma de relatie ten goede komt. Anders heb je onderling toch een soort ‘openbaar geheim’. Voor mij is een stoma ook niet raar. Maar kennelijk stond de patiënt daar anders in.

Mijn patiënt was met spoed geopereerd aan een probleem dat later bleek darmkanker te zijn. Sindsdien heeft de patiënt het psychisch heel zwaar gehad. Het herstel duurde lang: hij had ileusklachten (waarbij de passage door de darm tot stilstand komt), voedingsproblemen en kreeg daarom TPV (totale parenterale voeding). Hij had veel pijn en angst en rookte soms een joint om te ontspannen.

Respecteren of niet

Tijdens de nacontrole bleek zijn standpunt ongewijzigd. Toen ik de stoma wilde bekijken ging de partner op zijn verzoek de kamer uit. Zonder verdere discussie. We hebben het hier niet over een prille relatie: zij zijn al langere tijd samen en hebben samen een kindje. Misschien speelde zijn psychische gesteldheid mee in de angst dat zijn partner anders naar hem zou kijken als hij zijn stoma toonde. Op dat moment vroeg ik mij af wat andere stomaverpleegkundigen zouden doen in deze situatie. Zouden zij er steviger op aandringen dat de partner de stoma ziet? Maar wat als dit inderdaad ten koste zou gaan van hun relatie?

Ik heb de keuze van mijn patiënt gerespecteerd. Later is de stoma opgeheven, wat dit specifieke geval misschien in een iets ander licht zet. Toch blijft mijn vraag staan. "Wat zou jij doen in zo’n situatie?"


Laat het weten via het stomakennisnetwerk@mediq.com
portret martijn leemhuis stomaverpleegkundige

Martijn Leemhuis

Stomaverpleegkundige in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen