Meerverbruik als indicatie voor een complicatie

Oudere vrouw zit buiten op stoel
CASUS - Inleiding: Het ZGT Almelo heeft mevrouw in het verleden met haar instemming aangemeld voor het StomaRegie1 programma (eerder bekend als StomaLife). Zij is de afgelopen 2 jaar uit beeld geweest bij de stomaverpleegkundige van het ziekenhuis.

Situatie:

Mevrouw K.  is 76 jaar oud. In 2019 is vanwege ernstige fecale incontinentie een blijvend eindstandig colostoma aangelegd. Mevrouw heeft een 2-delig systeem met een vlakke huidplaat met een zwevende flens. Mevrouw gebruikt een steunband en is gecategoriseerd als P3 absorberend. In het kader van preventie en voortijdige signalering (onderdeel van StomaRegie) valt op dat er sprake is van afwijkend gebruik van de 2-delige huidplak. Mediq geeft dit signaal door aan de stomaverpleegkundige van het ZGT en mevrouw wordt uitgenodigd om een afspraak te maken op de poli.

Analyse:

Er is sprake van ontlasting onder de huidplak. Mevrouw wisselt daardoor haar huidplak vaker dan voorheen. Haar stoma prolabeert bij veel productie met 3 cm naar buiten. De ontlasting zakt moeilijk naar beneden. De pancaking is opgelost door de knipmaat te vergroten en door het toevoegen van een stomahulpmiddel (gel) door de stomaverpleegkundige.  

Conclusie:

Door deelname aan het StomaRegie programma, is een afwijking van het productgebruik geconstateerd door Mediq en daarbij is een signaal aan de behandelend stomaverpleegkundige gegeven. Hierdoor is het probleem tijdig opgelost voor mevrouw en is voorkomen dat de situatie verergert. Het 2-wekelijks tot maandelijks volgen van een stomadrager en de voortijdige signalering van mogelijke problemen naar de stomaverpleegkundige in het ziekenhuis heeft een positief effect voor de stomadrager.

Achtergrond informatie:

Pancaking

Pancaking is en blijft een vervelend probleem voor stomadragers. Onderzoek heeft geen directe oplossing opgeleverd. Wel is geconstateerd in een publicatie uit 2013 van Angie Perrin2  dat mensen met pancaking als een strategie vaker hun materialen wisselen.

In de V&VN richtlijn voor stomaverpleegkundigen worden diverse tips3 gegeven.

1 StomaLife

2 British Journal of Nursing, 2013 (Stoma Supplement), Vol 22, No 16- Patients' experiences of pancaking while living with a colostomy: a survey - Angie Perrin1, Caroline Redmond, Caroline Cowin, Neil Wiltshire, Amanda Smith, Nichola Lovelady, Gordon Carlson

3 Richtlijn Stomazorg | V&VN (venvn.nl)

Karin van Gog

Karin van Gog

Stomaverpleegkundige / Zorgdeskundige bij Mediq