Bewustwording en erkenning

Verpleegkundige geeft eenzame oudere aandacht
In het kader van Wereld Stomadag op 6 oktober j.l. met als thema ‘Speaking out changes lives’ pleit Hollister (producent van medische hulpmiddelen) voor meer bewustwording en erkenning van huidproblemen van stomadragers. Met de recent gepubliceerde klinische studie genaamd ‘ADVOCATE’ (A randomized controlled trial Determining the Variances in Ostomy skin Conditions And The Economic impact) toont Hollister aan dat huidplaten met toegevoegde ceramide positieve invloed hebben op de condities van de huid.

De Advocate-studie, die de huidplaten met ceramide (genaamd CeraPlus) vergeleek met controlehuidplaten, vond plaats onder 153 volwassenen uit de VS, Canada en Europa en duurde een maand. Ceramide is een vetachtige stof die van nature ook in de huid voorkomt en beschermt tegen uitdroging. De resultaten van dit eerste dubbelblinde, gerandomiseerde en gecontroleerde onderzoek naar (gezondheidsgerelateerde) effecten van verschillende huidplaten laten zien dat significant meer deelnemers zeer tevreden waren met de algehele prestaties van de huidplaten met ceramide. Dit heeft onder andere bertrekking op de mate waarin de huidplaat lekkages en jeuk tegen gaat en over de huidplaat in het algemeen. De resultaten zijn gepubliceerd in het Amerikaanse Journal of the Wound, Ostomy and Continence Nurses Society.

 


De deelnemers aan het onderzoek hadden maximaal 12 weken eerder hun stoma gekregen en het onderzoek was dubbelblind, wat betekent dat noch de deelnemers, noch de onderzoekers wisten welke huidplaat zij gebruikten. Een klinisch relevante uitkomst van het onderzoek is het geringer aantal huidproblemen dat optrad in de groep gebruikers die de huidplaat met ceramide gebruikten. Daar waar peristomale huidproblemen ontstonden toont de studie aan dat die bij een groter aantal CeraPlus gebruikers binnen 4 weken werden opgelost. Onder de gebruikers van de controlehuidplaten lag dit significant lager. Verder hadden de deelnemers met de CeraPlus huidplaat lagere stoma-gerelateerde kosten, vergeleken met de deelnemers met de controle huidplaat.