Richtlijn intermitterend katheteriseren en dilateren bij volwassenen

Verpleegkundige geeft uitleg over intermitterend katheteriseren
Janet Eikenboom schreef mee aan de Europese richtlijn voor intermitterend katheteriseren bij volwassenen. Zij is werkzaam als continentieverpleegkundige op de polikliniek Urologie van Rivas Zorggroep locatie Beatrixziekenhuis. “Het is interessant om met collega’s uit andere landen te sparren over je vak”, aldus Janet. “Bovendien bewijst de richtlijn nog steeds met regelmaat zijn waarde.”

De richtlijn werd in 2013 vastgesteld vanuit de EAUN (European Association of Urology Nurses) in samenwerking met de Nederlandse beroepsvereniging V&VN Continentie Verpleegkundigen & Verzorgenden. Samen met landgenote Hanny Cobussen en zes andere continentieverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten uit Engeland, Duitsland, België en Denemarken werkte Janet Eikenboom circa een jaar aan de richtlijn. Allereerst verzamelde het gezelschap literatuur over het onderwerp. Vervolgens werden periodiek sessies georganiseerd om per hoofdstuk inhoudelijke invulling te geven.

Ervaring

 “Ik vond het een uitdaging om zo’n proces eens mee te maken en hiermee mijn eigen wereld te vergroten”, vertelt Janet. “Want hoe wordt zoiets samengesteld?” Tijdens het onderlinge sparren over de beste of ‘best haalbare’ werkwijze kon ze haar jarenlange kennis en ervaring goed toepassen. “Ik liep er wel tegenaan dat ik meer een hands-on type ben dan iemand die graag literatuuronderzoek doet”, merkt zij lachend op. “Ik kwam er ook achter dat een groot deel van de beschikbare informatie niet wetenschappelijk bewezen is. Veel is wat we noemen ‘best practice’.”

Verschillen

Een waardevolle ervaring vond Janet met name de dynamiek in het Europese gezelschap. Het samenwerken op zich ging van een leien dakje, doorspekt met gezonde discussies. Nederland en Denemarken bleken vaak direct een match te hebben, waar andere landen uit de pas lopen vanwege een andere vergoedingstructuur of een patiëntencategorie die - bijvoorbeeld vanwege een migratieachtergrond - niet in de gewenste werkwijze kon worden meegenomen.

“Soms loop je aan tegen voorkeuren of beperkte verkrijgbaarheid van bepaalde producten”, aldus Janet. “Zo werkt men in Duitsland graag met katheters die glij-coating op gelbasis bevatten, waar wij meer gecharmeerd zijn van hydrofiel. Veel van dergelijke kleine verschillen maken het lastig om een uniforme richtlijn voor Europa te ontwikkelen. Maar het is heel goed dat het gedaan is.”

Belangstelling

Dat bleek ook uit de belangstelling vlak na de lancering, zowel van de leveranciers als van de zorgverleners. Janet Eikenboom werd zelf in 2013 uitgeroepen tot Continentieverpleegkundige van het Jaar; een grote eer. De richtlijn maakte zijn belofte waar. “Voor de ketenzorg die Rivas biedt hebben wij trainingen ontwikkeld met de richtlijn in de hand. Dan merk je de toegevoegde waarde. Ook zelf grijp ik nog regelmatig terug naar de richtlijn, bijvoorbeeld als ik vragen krijg vanuit de thuiszorg. Want ook al is hij nu enkele jaren oud, hij is nog steeds zeer actueel.”

Janet Eikenboom

Continentieverpleegkundige op de polikliniek Urologie van Rivas Zorggroep locatie Beatrixziekenhuis