Een calamiteit melden

Wat is een calamiteit?

Een calamiteit is een onverwachte gebeurtenis waardoor de spoedlevering van producten of de expertise van Mediq noodzakelijk is. Dit kan voorkomen in de volgende gevallen:

  • Een dreiging voor het lichamelijk welzijn van patiënten en/of medewerkers in een zorgorganisatie. Voorbeelden hiervan zijn rampen en zware ongevallen (volgens de definitie in artikel 1 van de Wet Brzo). De normale voorraad van een zorgorganisatie kan op dat moment onvoldoende blijken te zijn voor de hoeveelheid patiënten.
  • Dreiging van grote schade zowel materieel als financieel, bijvoorbeeld doordat de calamiteit de voortgang van de werkzaamheden zwaar belemmert.

Een calamiteit melden

Calamiteiten kunt u melden via telefoonnummer: 0186 634 400.

Na uw melding inventariseert Mediq de graad van de calamiteit en de producten die nodig zijn. Hierna zorgen wij de producten of alternatieven via een spoedlevering zo snel mogelijk bij u worden afgeleverd. Hierna willen wij  graag samen met u evalueren hoe de afhandeling is verlopen en wat eventuele verbeterpunten zijn.