Een immunoglobulinebehandeling thuis

Immunoglobuline thuisbehandeling
24 september
Immunoglobulinen spelen een belangrijke rol bij de afweer tegen infectieziekten. Ruud Versteege heeft reumatische artritis en kreeg vanwege verzwakking van zijn rechterarm een immunoglobulinekuur. Grotendeels thuis, in zijn eigen vertrouwde omgeving.
Het gaat hier om een groep overwegend kwetsbare mensen die via de bloedbaan voeding krijgt toegediend. En wanneer het erom gaat spannen zijn het details die het verschil maken. Niet alleen in de omvang van het assortiment, de flexibiliteit of de leverbetrouwbaarheid. Of in het kennisniveau van de leverancier als sparringpartner van voorschrijvers en transferverpleegkundigen. Maar bovenal in de garantie van een continu hoog kwaliteitsniveau van het product.

Risico's

“Er zijn twee grote risico’s”, legt ziekenhuisapotheker Bart Claassen van Brocacef Ziekenhuisfarmacie uit. “Ten eerste is er een kwalitatief risico op de fysisch-chemische stabiliteit van TPV. Wanneer de stabiliteit in gevaar komt bestaat bijvoorbeeld de mogelijkheid dat de vetemulsie instabiel wordt en dat er grotere vetbolletjes via het infuus bij de patiënt worden ingebracht. Met kans op het dichtslibben van aderen en schade aan organen. Ten tweede is er risico op microbiologische contaminatie. Dit product geeft voeding aan mensen via de bloedbaan en behoort steriel te zijn. Met een gecontamineerd product werk je infecties bij patiënten in de hand. Een toch al kwetsbare groep mensen. Daarom is het cruciaal dat TPV onder strikte, aseptische condities wordt klaargemaakt.”

De samenwerking tussen Mediq en Brocacef Ziekenhuisfarmacie is daarbij in de achterliggende twaalf jaar gedegen gebleken. Mediq heeft het klantcontact en ontvangt de opdracht voor het leveren van TPV, waarna partner Brocacef Ziekenhuisfarmacie de TPV op basis van het voorschrift bereidt en ter hand stelt aan de patiënt. Hij of zij kan hiermee thuis worden behandeld. Waarmee deze infuustherapie niet meer noodzakelijkerwijs in het ziekenhuis hoeft plaats te vinden. Een mooie kans om de werkdruk van ziekenhuismedewerkers en capaciteit van de afdeling te verlichten.

Vertrouwen

“Sommige ziekenhuizen verzorgen deze service zelf”, weet Bart Claassen. “Dat kan natuurlijk ook goed. De kracht van onze dienstverlening zit in de kwalitatief hoogstaande vorm van ontzorgen. Leverbetrouwbaarheid, een hoog kennisniveau en een goed product. Bij ontslag uit het ziekenhuis moet de voorschrijver of transferverpleegkundige vertrouwen hebben dat het goed geregeld is. Dat de kwaliteit van producten en dienstverlening gewaarborgd is. Samen met Mediq leiden we de markt in infuustherapie. Hierdoor zijn we de geschikte partner om de verantwoordelijkheid voor patiënten aan over te dragen.”