BIA-metingen  in zorg en preventie

Vrouw staat op ouderwetse weegschaal

Steeds meer gebruik van BIA-metingen ter ondersteuning van diagnostiek, behandeling én preventie

De gevalideerde bio-impedantieapparatuur van SECA wordt als gouden standaard in BIA-technologie gezien. Hiermee krijgen zorg- en leefstijlprofessionals een nauwkeurig beeld van het spiermassa-, water- en vetpercentage in het lichaam van hun cliënt of patiënt. Alyson Genis, Productspecialist medische meetsystemen, vind dat het tijd wordt dat we de BMI achter ons laten als beoordelingsinstrument in zorg en preventie.

‘BMI meet de verhouding tussen je gewicht en je lengte en zegt niets over de lichaamssamenstelling. Terwijl juist deze gezondheidsinformatie veel meerwaarde heeft voor de diagnostiek, behandeling én de preventie van ziekten en chronische aandoeningen. Onze gevalideerde bio-impedantieapparatuur helpt enorm bij het monitoren van de gezondheidstoestand en de doeltreffendheid van de behandeling.’

Preventie en leefstijl

Alyson is productspecialist medische meetsystemen bij seca. Dit Duitse bedrijf ontwikkelt al sinds 1840 weegschalen en meetsystemen. ‘De laatste 50 jaar ligt de focus van seca op medisch meten en wegen. Hierin zijn we zeer succesvol vanwege de hoge kwaliteitsnormen en continue productinnovatie. Een belangrijk product in ons assortiment is de mBCA: de medical Body Composition Analyzer. Deze geavanceerde bio-impedantieapparatuur wordt over de hele wereld gebruikt in onder andere de diëtetiek, de oncologische zorg, diabeteszorg, fysiotherapie en sportgeneeskunde. Gezien de toenemende belangstelling in de zorg voor preventie en leefstijl voorzien we dat het gebruik ervan de komende jaren fors toeneemt.’

Herstel monitoren

De mBCA meet de vetmassa, de vetvrije massa, het visceraal vet, het totale lichaamsvocht, het intra- en extracellulaire vocht en de spiermassa door Bio-elektrische Impedantie Analyse (BIA). De hierbij gehanteerde formules houden rekening met leeftijd, geslacht en etniciteit. ‘In 17 seconden heb je een helder totaaloverzicht van de lichaamssamenstelling en de voedingstoestand. Deze inzichten zijn van waarde bij het monitoren van het herstel na een operatie of opname, de revalidatie na een blessure en de progressie van chronische ziektes. Je ziet wat het effect is van interventies en kunt interventies aanpassen voor optimale resultaten. Ook kun je de analyses gebruiken om de betrokkenheid en motivatie van de patiënt bij het herstel of revalidatieprogramma’s te vergroten.’

Rode draad

BIA-metingen worden al veel gebruikt bij diëtistische behandelingen en consultaties. Het meten van de lichaamssamenstelling kan de rode draad vormen in de begeleiding naar een gezonder lichaam. ‘Een weegschaal meet alleen het totale gewicht, maar niet of iets is veranderd in de vet- of spiermassa. Dit kan demotiverend werken als de client goed bezig is.’ Alyson wijst erop dat de verdeling van de vetmassa ook belangrijke inzichten verschaft. ‘Het uiterlijk en gewicht kan heel bedrieglijk zijn bij iemand die ‘skinny fat’ is. Dan ziet iemand er slank uit, maar blijkt hij of zij toch een te hoog vetpercentage en onvoldoende spiermassa te hebben. Dit is vaak te wijten aan visceraal vet en dat is schadelijker dan subcutaan vet dat direct onder de huid wordt opgeslagen.’

Toepassingsmogelijkheden

Ze vertelt enthousiast over de vele andere toepassingsmogelijkheden van bio-impedantiemetingen. ‘Hiermee kun je controleren of een patiënt sterk genoeg is om een operatie te ondergaan. Ook kun je het herstel na een operatie monitoren. Je kunt de hydratatiestatus van nierdialysepatiënten volgen. Een andere toepassing is het meten van de spiermassa en spierfunctie van patiënten met COPD. Voor oudere mensen kan de BIA helpen om vroegtijdig sarcopenie te sigmaleren: verlies van spierkracht en spiermassa waardoor het fysiek functioneren achteruit gaat. Bij chronische aandoeningen zoals hartproblemen kan worden bekeken of vocht wordt vastgehouden. Het meten van de lichaamssamenstelling kan ook bijdragen aan het verbeteren van de insulinegevoeligheid van mensen met diabetes.’

Zorg op maat

‘In de zorg neemt de aandacht voor leefstijl en preventie steeds meer toe’, concludeert Alyson. ‘Dit verklaart mogelijk de groeiende belangstelling voor de mBCA in de eerstelijnszorg: bij huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten en verpleegkundigen. Ook zorgcentra, sportartsen, sportclubs en leefstijlcoaches zien de toegevoegde waarde van geavanceerde lichaamsanalyses. Deze kunnen ook ingezet worden om de voortgang te volgen van deelnemers aan gecombineerde leefstijlinterventies zoals Mediq Health Coach en om hen nog gerichter maatwerk te bieden. En om mensen met overgewicht of obesitas extra motivatie te geven om hun leefstijl aan te passen. Meten is weten. Het zou zomaar kunnen dat BIA-metingen in de toekomst worden ingezet voor iedereen die actief met zijn of haar gezondheid bezig is.’

Alyson Glenis, SECA

Alyson Genis

Productspecialist medische meetsystemen SECA