Complexe wonden

Complexe wonden zijn wonden die verstoord worden in het genezingsproces, dit kan een biologische of fysiologische oorzaak hebben. De genezing verloopt daardoor veel trager, of de wond kan soms zelfs helemaal niet genezen. Indien een complexe wond niet tijdig herkend wordt en/of onbehandeld blijft, kan dit ernstige complicaties veroorzaken. Een juiste diagnose en behandeling is dus noodzakelijk.