Inkopen en de gedragscode leveranciers

Verantwoord inkopen

Onze duurzame inkooppraktijken voldoen aan een wereldwijde norm (Standaarden geformuleerd door de International Labor Organization). Bij Mediq is de basis van verantwoord inkopen de gedragscode voor leveranciers. Dit document is een een onderdeel van de overeenkomst tussen Mediq en haar leveranciers.

Waar we afspraken over maken 

Met onze leveranciers dat ze voldoen aan specifieke eisen met betrekking tot:
  • arbeids- en mensenrechten
  • ethiek en milieu
  • gezondheid en veiligheid
  • privacy en beveiliging.
Mediq onderschrijft en voldoet aan de Gedragscode Medische Hulpmiddelen van de Stichting Overleg Medische Technologie. Zo kan de patiënt erop vertrouwen dat de beslissingen die zijn of haar behandelaar neemt met betrekking tot medische hulpmiddelen alleen op zorginhoudelijke en integere gronden worden genomen.
Meer informatie over Mediq en MVO

Bij Mediq voelen wij een sterke maatschappelijke verantwoordelijkheid om de gezondheidszorg te verbeteren. Benieuwd naar meer informatie over onze activiteiten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen?