Veelgestelde vragen

Incomplete autorisaties

Helpt u ons met de juiste gegevens om de declaratie voor uw patiënt in orde te maken?

Enige tijd geleden heeft u één of meer aanvraagformulier(en) ingediend voor het inzetten van een infuuspomp voor medicatietoediening. Uit onze jaarlijkse administratieve controle blijkt dat Mediq niet alle gegevens heeft ontvangen die nodig zijn om de inzet van de infuustherapie voor uw patiënt te declareren bij de zorgverzekeraar. Wij hebben u benaderd om samen alles in orde te maken voor uw patiënt. 

Op deze pagina vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? We helpen u graag verder via incompleteautorisaties@mediq.com

 

Veelgestelde vragen

 • 1. Waarom heeft Mediq deze gegevens nodig?
  Wij hebben deze gegevens nodig om de geleverde pomp en/of materialen te kunnen declareren bij de zorgverzekeraar.
 • 2. Waarom krijg ik dit verzoek nu?
  Wij geven een aanvrager tot 7 dagen na inzet van de pomp en hupmiddelen de tijd om de aanvraag te completeren. Aan het eind van het jaar controleren wij welke autorisaties nog niet compleet zijn en vragen wij deze gegevens alsnog op om de geleverde pomp en/of materialen te kunnen declareren bij de zorgverzekeraar.
 • 3. Waar vind ik het uitvoeringsverzoek of aanvraagdocument?
  Als het goed is, heeft u voor de betreffende patiënt een uitvoeringsverzoek vanuit de aanvragend arts ontvangen. Wij verzoeken u om ons dit formulier, volledig ingevuld en door arts of BIG-verpleegkundige ondertekend toe te sturen. Ook de medicatie, indicatie/diagnose en naam van de arts dienen ingevuld te zijn. Als het verzoek of formulier volledig is ingevuld, kunt u het als bijlage bij een antwoord op onze e-mail aan ons terugsturen.
 • 4. Heeft Mediq therapieën ingezet zonder authorisatie?
  Het kan voorkomen dat een pomp reeds is ingezet, terwijl wij wachten op het uitvoeringsverzoek met handtekening van de arts. Dit komt doordat wij veel samenwerken met zorginstellingen die direct een pomp willen kunnen inzetten (bijvoorbeeld bij spoedeisende zorg).
 • 5. Is er medicatie geleverd zonder akkoord van een arts?
  Er zal door Mediq nooit medicatie geleverd worden zonder handtekening van de arts. Het kan wel voorkomen dat een pomp reeds is ingezet terwijl wij wachten op het uitvoeringsverzoek met handtekening van de arts. Dit komt doordat wij veel samenwerken met zorginstellingen die direct een pomp willen kunnen inzetten (bijvoorbeeld bij spoedeisende zorg).
 • 6. Kan ik de gegevens ook telefonisch doorgeven?
  Omdat het belangrijk is dat wij tevens de handtekening van arts of BIG-verpleegkundige ontvangen is het helaas niet mogelijk dit telefonisch door te geven. Als het uitvoeringsverzoek of aanvraagformulier volledig is ingevuld, kunt u het als bijlage als antwoord op deze e-mail aan ons terugsturen.
 • 7. Hoeveel tijd heb ik om de gegevens aan te leveren?
  We begrijpen dat uw tijd schaars en kostbaar is en doen onze uiterste best om hier geen onnodig beslag op te leggen. Tegelijkertijd willen we u en uw patiënt zoveel mogelijk ontzorgen voor de administratieve en financiële afhandeling van de aanvraag. Daarom verzoeken we u vriendelijk om ons binnen 4 weken het formulier toe te sturen, ook als u denkt dat de ontbrekende gegevens al in ons bezit zijn.
 • 8. Kan Mediq aangeven welke patiëntinformatie specifiek ontbreekt?
  Omdat wij een behoorlijke hoeveelheid aanvullingsverzoeken moeten versturen, is het helaas voor ons niet mogelijk om per patiënt aan te geven welke informatie ontbreekt. Wij vragen u dan ook om ons het volledig ingevulde uitvoeringsverzoek of aanvraagformulier toe te sturen. Hierop staat alle informatie die wij nodig hebben, inclusief de handtekening van de arts/specialist.
 • 9. Cliënten zijn aangemeld in tijdens de coronapandemie toen een akkoord van de thuiszorg voldoende was. Hoe zit dit?
  Er is inderdaad gedurende een bepaalde periode sprake geweest van een versoepelde aanvraagprocedure. Deze versoepeling was echter alleen van toepassing op de handtekening van de voorschrijvend arts. Zorgverzekeraars zijn er tijdens de Corona Pandemie tijdelijk mee akkoord gegaan dat ook een BIG-geregistreerde thuiszorgverpleegkundige de pompaanvraag mocht ondertekenen. Overige gegevens zoals naam instelling en naam arts zijn wel nodig. Zonder deze gegevens kunnen wij de autorisatie niet compleet maken en dus niet declareren bij de zorgverzekeraar.
 • 10. Het uitvoeringsverzoek staat in het digitale dossier van de cliënt. Moeten wij het verzoek alsnog aanleveren?
  Wij geven een aanvrager tot 7 dagen na inzet van de pomp en hulpmiddelen de tijd om de aanvraag te completeren. Aan het eind van het jaar controleren wij welke autorisaties nog niet compleet zijn en vragen wij deze gegevens alsnog op om de geleverde pomp en/of materialen te kunnen declareren bij de zorgverzekeraar.
 • 11. Wij krijgen geen uitvoeringsverzoeken meer, maar maken mondelinge afspraken. Waarom moet ik dit dan alsnog toesturen?
  In de contracten met zorgverzekeraars staat vermeld dat een aanvraag voor een infuuspomp met toebehoren moet worden ondertekend door een medisch specialist. Tijdens de coronapandemie zijn zorgverzekeraars er tijdelijk mee akkoord gegaan dat ook een BIG-geregistreerde thuiszorgverpleegkundige de pompaanvraag mocht ondertekenen. Op deze manier kon de werkdruk bij thuiszorg en artsen enigszins worden beperkt. Deze coulance liep tot 1 april 2022. Sindsdien zijn wij weer verplicht een door een arts/specialist ondertekende aanvraag te vragen. Wij vinden het vervelend dat dit voor de thuiszorg extra werk met zich meebrengt en doen ons best hier een passende oplossing voor te vinden.
 • 12. De cliënt(en) wonen intramuraal. Waarom word ik gevraagd om een uitvoeringsverzoek?
  Waarschijnlijk zijn wij hier nog niet van op de hoogte. Wij willen u dan ook vragen om onze e-mail te beantwoorden met deze opmerking. Afdeling Klantcontact zal deze gegevens dan alsnog op de juiste wijze verwerken.