Zorglandschap in beweging: waarde creëren vanuit hulpmiddelenzorg

profielfoto susanne van tiggelen
24 november 2021
‘Hulpmiddelenzorg is meer dan patiënten en zorgverleners van de juiste medische hulpmiddelen en technologie voorzien’, stelt Susanne van Tiggelen. ‘Slimme diensten kunnen ook heel waardevol zijn om mensen met een chronische ziekte meer zelfstandigheid of betere kwaliteit van leven te bieden.'

Samen optrekken in de keten

Susanne startte haar loopbaan als verpleegkundige en docent verpleegkunde in de thuiszorg. Inmiddels werkt ze alweer 25 jaar bij Mediq waar ze senior manager zorgverzekeraars & public affairs is. In deze rol is ze verantwoordelijk voor het sluiten en onderhouden van contracten met zorgverzekeraars. Ze is ook actief voor de V&VN, branchevereniging FHI en de Adviesraad van SEMH. ‘Daarnaast heb ik veel contact met patiëntenverenigingen. Samen optrekken in de keten is enorm belangrijk om de zorg echt beter te maken.’

Prijsdruk en schaarste

Ondanks alle inspanningen om de zorg betaalbaar te houden, blijven de zorgkosten oplopen. Daarom wordt de zorgpremie in 2022 verhoogd en komt er kritischer toezicht op wat wel en niet in het basispakket behoort. Net als veel anderen is Susanne erg bezorgd over de werkdruk en personeelstekorten in de zorg. ‘Voor medische hulpmiddelen hebben we daarnaast in toenemende mate te maken met stijging van grondstof- en logistieke kosten. Ook is er schaarste aan belangrijke producten zoals elektronica, papier en karton. De prijzen lopen op en dat gaan we de komende periode voelen. Er is flinke druk op de medische hulpmiddelenmarkt en de druk van zorgverzekeraars komt hier nog bovenop.

Digitaliseren en slimmer organiseren

Volgens Susanne komt het de komende jaren aan op digitaliseren en slimmer organiseren. ‘Er zijn volop innovaties en ideeën die voor besparingen kunnen zorgen. De uitdaging is het opschalen en verankeren van nieuwe werkwijzen. Schotten tussen sectoren en specialismes staan het efficiënt en effectief leveren van patiëntgerichte zorg enorm in de weg. Met specifiek beleid en gerichte financiële prikkels kunnen beleidsmakers en zorginkopers hier veel aan doen. Een mooi voorbeeld is de recente toekenning van een officiële betaaltitel aan Mediq Health Coach. Dit maakt het gemakkelijker om deze digitale GLI (Gecombineerde Leefstijl Interventie) gecontracteerd te krijgen. Meerdere zorgverzekeraars nemen dit programma nu ook in hun diabetescontract op.’

Integrale bekostiging wijkzorg

Voor 2022 voorziet ze in de wet- en regelgeving geen grote veranderingen voor de zorgsector. ‘Ik ben erg benieuwd naar het experiment met de nieuwe bekostiging van de wijkverpleging. Met bekostiging niet alleen op basis van het soort prestaties, maar ook aan de hand van cliëntprofielen. En met een vaste vergoeding voor een langere periode in plaats van een vergoeding per uur. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor het organiseren van zorg rond de cliënt én voor samenwerking over de domeinen heen. Dit wordt de komende vijf jaar stapsgewijs doorgevoerd. Het zou mooi zijn als succesvolle initiatieven zoals zorgprogramma Wondregie ook in het nieuwe model geabsorbeerd worden.’

Beweging naar preventie

De pijlers onder de huidige ontwikkelingen zijn volgens Susanne digitalisering, preventie en zelfredzaamheid. Ze vertelt enthousiast over de gemeenschappelijke oproep die CZ, Menzis en Zilveren Kruis dit jaar aan de Rijksoverheid deden om de beweging naar meer regionale samenwerking en preventie te ondersteunen. ‘Ook andere zorgverzekeraars zoals a.s.r. nemen in hun inkoopbeleid steeds meer preventie en het voorkomen en digitaliseren van zorg gerichte initiatieven op.’

Technologische mogelijkheden

Naast de toenemende aandacht voor leefstijl en preventie verwacht Susanne veel van de technologische ontwikkelingen en de mogelijkheden die deze bieden om mensen meer eigen regie over hun gezondheid te geven. ‘Mediq is hier goed mee bezig en investeert veel in digitalisering om passende zorg op afstand te kunnen faciliteren. Dit heeft mooie programma’s opgeleverd die helpen om de zorg rond de patiënt te organiseren. Ik ben heel trots op het succes van ons programma om de verschillende schakels in onder andere de wondzorgketen doelgerichter te laten samenwerken. Aan ons team de uitdaging om vanuit goede kwaliteit voor passende financiering te zorgen. Dat is iets waar ik me in het veranderende zorglandschap met hart en ziel voor zal blijven inzetten.’