VGZ: "Preventie is het sleutelwoord"

Nadia Angenent, zorginhoudelijk adviseur VGZ
15 juli 2022
Hoe groot is het nut van gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)? Aanzienlijk, verwacht VGZ, waarbij de effectiviteit op lange termijn nog wel verhoogd moet worden. Begin dit jaar tekende de zorgverzekeraar een contract waarmee verzekerden de GLI Mediq Health Coach vergoed krijgen. “Naar mijn weten een unieke GLI”, aldus zorginhoudelijk adviseur Nadia Angenent van VGZ. “Want hij is volledig digitaal en je kunt je eigen leefstijlcoach uitkiezen.”

Via Mediq Health Coach hoopt VGZ op een laagdrempelige manier nog meer verzekerden blijvend de weg naar een gezonde leefstijl te kunnen wijzen. Dus om goede keuzes te maken aan de hand van persoonlijke begeleiding, waarbij de kans op terugvallen in oude gewoontes flink wordt beperkt. Nadia Angenent is hier groot voorstander van. Als zorginhoudelijk adviseur houdt zij zich voor VGZ bezig met de ontwikkeling van beleid en innovaties in de zorg. Daarbij draait het in haar visie om ‘zinnige zorg’: de kwaliteit en effectiviteit van initiatieven en van de zorg die in Nederland wordt geleverd. GLI’s vormen daar meer dan eens onderdeel van.

Overgewicht en obesitas

In dit geval richten wij ons op volwassenen met overgewicht en obesitas”, vertelt Nadia. “Het aantal mensen met dergelijke problemen is in de achterliggende periode toegenomen en het CBS en RIVM verwachten dat dit aantal nog verder zal stijgen. Als VGZ moeten we toegeven aan een complexe zorgvraag van verzekerden, waarbij verschillende soorten van zorg worden aangesproken. Daarin hebben mensen behoefte aan een bundeling van kennis over bewegen, voeding en de aanpassing van leefstijl.”

Zelfredzaam

“Een GLI komt aan die behoefte tegemoet", aldus de zorginhoudelijk adviseur. “Eén van de sterke punten is dat je kennis van zorgaanbieders op patiënten overbrengt. Zij worden als het ware opgeleid om zo gezond mogelijk te leven. Dat werkt positief voor de lichamelijke gesteldheid, het vermindert psychische klanten, maar vlak ook de effecten op slaap en stress niet uit. GLI’s verbeteren de kwaliteit van leven van onze verzekerden. Zij maken hen zelfredzaam en zo min mogelijk afhankelijk van zorg.”

Digitale leefstijlinterventie

Mediq ontwikkelde hiervoor het programma Mediq Health Coach; een geheel digitale leefstijlinterventie. Via een app staat een persoonlijke leefstijlcoach tot je beschikking om te helpen blijvend positieve veranderingen teweeg te brengen. Dat maakt Mediq Health Coach als GLI zeer laagdrempelig. Voorwaarde is wel dat mensen digitaal vaardig genoeg zijn,” merkt Nadia terecht op. “Maar als dat het geval is openbaren zich de voordelen: Zo is het aantal contactmomenten groter dan wanneer je afhankelijk zou zijn van een locatie en de reis ernaartoe. Dit vergroot de toegankelijkheid. Wachtlijsten ontbreken, dus je kunt direct starten. Elk moment van de dag kun je jouw voortgang bekijken of alles wat je geleerd hebt nog eens terugkijken.”

Effectiviteit

Een ander voordeel heeft te maken met de mogelijkheid om via de app zelf een coach te kiezen die bij je past. Bijvoorbeeld wanneer je de Nederlandse taal niet goed machtig bent of vanwege een andere reden niet goed aan kunt haken. “Wanneer je in je moedertaal wordt begeleid, rekening houdend met de waarde van voeding en de culturele waarden van je afkomst, verhoogt dat de effectiviteit van een GLI aanzienlijk.”

Naar mening van de zorginhoudelijk adviseur onderscheidt Mediq Health Coach zich op dat vlak duidelijk van ander aanbod. Nadia: “Dit bleek ook wel tijdens de presentatie, toen deze digitale coach bij VGZ onder de aandacht werd bracht. Er was ineens een enorme toeloop van collega’s die hier meer over wilden weten. Het draagvlak bleek dusdanig groot dat we begin 2022 het contract konden tekenen.”

Evaluatie

Gaandeweg nadert VGZ het eerste moment van evaluatie. Daarbij is het zaak voor de zorgverzekeraar om de effectiviteit van geleverde zorg centraal te stellen. “Een uitdaging”, glimlacht Nadia. “Preventie en leefstijl krijgen een steeds grotere rol in het beleid van VGZ, maar laten zich natuurlijk lastig meten. Bewijs bijvoorbeeld maar eens dat - dankzij een digitale leefstijlinterventie – lange tijd is voorkomen dat iemand diabetes type 2 heeft gekregen.”

Andere leefstijlinterventies

Naast Mediq Health Coach steunt de zorgverzekeraar ook een flink aantal andere initiatieven op het gebied van GLI. De pakketten lopen uiteen van leefstijlinterventies voor patiënten die aan ernstige psychische problemen lijden (GOAL), tot voetbalverenigingen die gezondheid van leden door sporten willen verbeteren. Of een deel van de bevolking met een wat lagere sociaaleconomische status.

Snel schakelen

Wij proberen bij al dat soort initiatieven zoveel mogelijk betrokken te zijn of deze in ieder geval te volgen”, overziet Nadia. “Dan kun je ook verifiëren welke elementen van zo’n gecombineerde leefstijlinterventie goed werken en welke wat minder. Daarbij moeten we als zorgverzekeraar in mijn optiek wel snel kunnen implementeren wat werkt en op onderdelen eerder durven loslaten wat niet werkt. Dat helpt ons de zorg waar mogelijk snel te optimaliseren en te sturen richting de hoogst mogelijke kwaliteit van zorg.”