Goede resultaten met declarabele leefstijlinterventie in Zaandam

Vrouw in sportschool
15 januari
Huisartsenpraktijk Stelder is overtuigd van de noodzaak van leefstijlinterventies bij mensen met obesitas. Sinds het voorjaar van 2021 heeft de praktijk in Zaandam tientallen cliënten doorverwezen naar Mediq Health Coach. “Het programma vormt een mooie, vergoede aanvulling op onze zorg”, verklaren huisarts Bert Stelder en praktijkmanager Mia Hendriks. “Zo verlagen we het risico op hart- en vaatziekten bij cliënten.”

Groeiend probleem

De cliëntenpopulatie van de praktijk in Zaandam is zeer divers: een etnische mengelmoes van oorspronkelijke Nederlanders, expats, en 2e en 3e generatie immigranten. Van lagere sociale klassen tot en met hoog opgeleid. Eén van de grootste uitdagingen is in feite een integraal probleem: het toenemend aantal mensen met overgewicht. Met alle gezondheidsrisico’s die daaruit voortkomen.

Afvallen

Een uitdaging voor Bert en Mia, die samen anderhalve normpraktijk bestieren. Het stimuleerde hen om Healthy Weight Clinics op te richten; hier helpen zij patiënten met afvallen met behulp van het medicijn semaglutide. Deze activiteit vindt plaats buiten de eigen huisartsenpraktijk. Binnen de huisartsenpraktijk kwam een samenwerking tot stand met Mediq Health Coach, het zorgprogramma van Mediq dat voorziet in uitgekiende digitale leefstijlondersteuning.

In het basispakket

“Het programma blijkt onze activiteiten met de huisartsenpraktijk en Healthy Weight Clinics mooi te complementeren”, aldus Bert. “Het is hartstikke effectief om gewicht te verliezen. Daarbij is Mediq Health Coach als Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering.”

Twee fases

Hij legt uit hoe het werkt: “Mediq Health Coach bestaat uit een behandelfase en een onderhoudsfase van 12 maanden. De huisarts stelt de diagnose of de verzekerde een GLI kan krijgen en verwijst door. De deelnemende cliënt krijgt dan advies en begeleiding over gezonde voeding en hoe je gezond bewegen kunt inpassen in je dagelijks leven. De coach probeert daarbij een gedragsverandering te realiseren die nodig is om die gezonde leefstijl te behouden.”

Vinger aan de pols

Volgens Mia is de doelgroep voor afvallen tweeledig. “Enerzijds zien we mensen die ondanks herhaaldelijk diëten en sporten geen zichtbaar of blijvend effect weten te bewerkstelligen. Daarnaast komen er ook mensen in de praktijk die in aanmerking kunnen komen voor een gastric bypass, een zeer ingrijpende operatie. Beide groepen willen om gezondheidsredenen wel afvallen, maar lopen tegen blokkades aan. Wij kunnen in de huisartsenpraktijk natuurlijk wel tips geven op het gebied van leefstijl, maar wat gebeurt daarna? De praktische uitvoering ligt voor een groot deel buiten ons gezichtsveld. Daar hebben wij nu oplossingen voor.”

Bewezen effect

“Het mooie van de Mediq Health Coach is dat het een online programma is”, vervolgt Mia. “De cliënt hoeft er niet fysiek naartoe en kan daarbij zelf z’n focus kiezen. De één heeft misschien moeite met bewegen maar eet oké, terwijl de ander best veel beweegt maar verkeerde eetgewoontes heeft. Sommigen hebben ook meer psychologische hulp nodig. Daar valt goed op in te spelen door de keuze van de coach. Deze aanpak is laagdrempelig en bewezen effectief.”

Belemmering

Uit de ervaringen van praktijk Stelder blijkt het resultaat het grootst bij cliënten die in emotionele zin redelijk stabiel zijn. “Mensen bij wie het leven in wanorde verloopt missen de nodige rust en discipline”, weet Bert. “Een andere belemmering is de gedachte ‘dat heb ik allemaal al gedaan en dat werkt toch niet’. Het is niet zomaar een afval-app. Op basis van inhoud kan de nodige scepsis worden overwonnen en stapt deze groep meestal alsnog in.”

Actieve aanpak

Naast de huisartsen vervullen de assistentes van Praktijk Stelder hierbij een proactieve rol. Zij kijken in het bestand wie in aanmerking zou kunnen komen voor leefstijlinterventie, waarna de cliënt per e-mail wordt uitgenodigd om aan het programma mee te doen. Parameters bij de selectie zijn een BMI hoger dan 25 en - wanneer de BMI onbekend is - comorbiditeit, nachtelijke apneus en artrose. Omdat het cliëntenbestand verandert in de loop der tijd, vindt periodiek opnieuw een screening plaats. De huisarts zorgt voor verwijzing.

Enthousiasme

Acht maanden na de introductie blijkt het merendeel van de cliënten in Zaandam enthousiast. “Laatst zag ik iemand die in een half jaar tijd 15 kg is afgevallen”, aldus Bert. “Dat is prettig om te horen en het motiveert mij om mijn collega’s binnen de praktijk scherp te houden op de mogelijkheid om naar Mediq Health Coach te verwijzen.” Verder valt hem het enthousiasme op waarmee de assistentes de begeleiding oppakken. “De telefoon staat roodgloeiend in onze praktijk en dat komt voor een groot deel op hun bordje terecht. Hoe leuk is het dan wanneer je zelf een keer in actie kunt komen... Met een initiatief dat meer energie oplevert dan het kost.”