Luchthoudende longen realiseren met PEP-therapie

Sputumevacuatie problemen

Veel patiënten met longproblematieken zoals COPD of CF hebben sputumevacuatie problemen. Hierdoor kan bijvoorbeeld atelectase ontstaan. Atelectase betekent dat een deel van de long, of de gehele long, geen lucht meer krijgt en samenvalt. De oorzaak is meestal een afsluiting (verstopping ) van één van de hoofdvertakkingen van de luchtwegen. Deze gebieden in de longen bevatten dan zoveel sputum dat er saturatie- en ontstekingsproblemen kunnen ontstaan. Wanneer dit het geval is, dan krijgt de patiënt vanuit de behandelend arts een doorverwijzing voor PEP-therapie en meldt zich met het PEP-hulpmiddel bij de fysiotherapeut. PEP staat voor Positive Expiratory Pressure.

Infecties in de longen voorkomen

We spraken Erik Hulzebos vanuit het UMCU hierover. Erik is assistent professor medische fysiologie en (sport)fysiotherapie en ziet in zijn rol veel mensen met slijmproblematieken. ‘Vanuit longgeneeskunde onderzoeken weet ik waar het probleemgebied in de longen zit. PEP-therapie zet ik in om het gebied in de longen dat niet luchthoudend is, wel weer luchthoudend te krijgen.‘ Luchthoudend betekent dat een longgebied weer geventileerd wordt. ‘Dit is zeer belangrijk voor de patiënt. Niet geventileerde longgebieden zijn gebieden waar zich opnieuw infecties voor zullen gaan doen. En iedere infectie betekent beschadiging van het longweefsel. Peppen, uitademen tegen een weerstand, zorgt voor mobilisatie van het slijm.’

Huffen en peppen

Erik geeft instructie aan de patiënt hoe hij of zij dit hulpmiddel moet gebruiken, maar ook hoe de patiënt tussen de PEP-sessies kan “huffen”. Het huffen zorgt voor evacuatie van het slijm. ‘Door peppen en huffen afgewisseld een aantal sessies te herhalen, wordt de saturatie beter. De ademverdieping verbeterd en de long wordt meer luchthoudend. Je lost het vastzittende slijm heel mooi op door PEP-therapie zonder medicatie te gebruiken.’

Vooral voor mensen die gedurende het hele jaar problemen met de longen ervaren wordt PEP-therapie ook preventief gebruikt. ‘Je wilt vanzelfsprekend voorkomen dat er infecties optreden. In veel gevallen betekent peppen een enorme vooruitgang in levenskwaliteit van een patiënt. Betere saturatie, meer zuurstof en meer energie. Het betekent minder ziek zijn, en je meer mens voelen.’

Webinar over PEP-therapie

Bent u geïnteresseerd in dit onderwerp of wilt u dat u er graag meer vanaf weten? In het eerste kwartaal van 2022 organiseert Mediq samen met Erik Hulzebos een webinar. Daarin gaan we dieper in op diagnose stelling en welk hulpmiddel je kunt gebruiken. Ook gaan we dieper in op het fenomeen “ademhaling” en de mogelijke beïnvloeding daarvan in het algemeen en in het bijzonder bij longpatiënten. U kunt uw interesse voor dit evenement doorgeven aan Angela Salari, zorgprocesspecialist luchtwegzorg bij Mediq. Zodra er meer bekent wordt gemaakt over ons webinar brengen wij u op de hoogte.

Heeft u een collega voor wie dit webinar ook interessant is? Voelt u vrij om dit bericht door te sturen of uw collega ook aan te melden.