Samenwerken in de eerstelijn

Complexe wondverzorging
Een gesprek met Lian Evers

Samenwerking en kwaliteit in de eerstelijnszorg

Ondanks de moeilijke omstandigheden van het afgelopen jaar door corona krijgt de wijkverpleging van cliënten het waarderingscijfer 8,8*. Dit met een score van 8,7 voor de aandacht waarmee de zorgverleners cliënten behandelen. Volgens wondzorgconsulent Lian Evers van zorgaanbieder Careyn is ketensamenwerking een belangrijke factor in dit succes. 

‘Voor mijn vakgebied is in meerdere pilots aangetoond dat goede samenwerking de wondgenezing aanzienlijk kan versnellen. Hiervoor volgt Careyn een helder zorgpad waarin de behandeling voor de patiënt van begin tot eind beschreven is. Dit zorgt dat de eerstelijnszorg de behandeling snel kan opstarten, de keten optimaal benut wordt en de cliënt niet onnodig naar het ziekenhuis hoeft te reizen.’

Meerwaarde

Lian is sinds april 2019 weer in dienst van Careyn, waar ze eerder ruim 13 jaar wijkverpleegkundige was. Tussendoor werkte ze 16 jaar bij Aafje. ‘In 2008 heb ik de hbo-opleiding voor wondconsulent bij het Erasmus MC afgerond. Van de keuze voor dit expertisegebied heb ik nooit spijt gehad. Het is een breed werkveld met een diversiteit aan ziektebeelden als onderliggend lijden. Goede wondzorg is een kwestie van heel goed opletten, kennis en ervaring opbouwen, goed luisteren naar de patiënt en zo nodig onderzoek doen. Hoe meer je je kennis verdiept en deelt, hoe meer meerwaarde je kunt bieden.’

Regievoerder

Als wondconsulent bij Caryn begeleidt, adviseert en behandelt ze cliënten met complexe wonden. . ‘We komen eens in de twee à drie weken bij de cliënt langs en vervullen de rol van wondzorgregievoerder. Met onze specialistische kennis kunnen we mensen snel en goed helpen. Als meer zorg nodig is verwijzen we, in overleg met de huisarts, op tijd naar de tweede lijn.’ Tevens verzorgt ze ondersteuning, begeleiding en scholing van collega-verpleegkundigen en wondcontactpersonen in de regio. Deze regiefunctie vereist veel schakelen met samenwerkingspartners zoals huisartsen, medisch specialisten, diëtisten, huid- en podotherapeuten en collega-verpleegkundigen

Houvast

‘De samenwerking met huisartsenpraktijken werkt heel goed. Hiervoor hebben wij een transmurale werkwijze ontwikkeld samen met onder andere Internos, Aafje en Mediq. Met een startprotocol complexe wonden dat uit drie producten bestaat, kunnen de wijkteams en eventueel huisartsen een doelmatige wondbehandeling starten en daarna een wondverpleegkundige inzetten. Dit geeft houvast bij het bepalen van de juiste aanpak. Je kunt een compleet plaatje aanbieden. Ook voorkom je dat cliënten het ziekenhuis of de huisartsenpraktijk moeten bezoeken, wat zeker voor oudere mensen erg belastend kan zijn. In de praktijk betekent het dat de verbandwissel van tweemaal per dag naar twee à drie keer per week kan. Dit is beter voor de patiënt en zorgt voor minder verspilling van dure materialen.’

Groeiende vraag

Veelvoorkomende complexe wonden zijn een diabetische voet, beenulcera, decubitus en post-traumatische wonden. Naar schatting gaat het jaarlijks om 500.000 patiënten, waarvan 350.000 extramuraal. Door de vergrijzing wordt deze groep alleen maar groter, voorziet Lian. Dit maakt goede samenwerking extra belangrijk. ‘Door corona kwamen cliënten het afgelopen jaar eerder bij de wijkzorg terecht, omdat ze liever thuisbleven. Hierdoor konden wij zorgen dat ziekenhuizen en huisartsen niet extra werden belast met wondcomplicaties. Het zou mooi zijn als we de samenwerking in deze driehoek verder kunnen versterken, liefst ondersteund door één systeem waarin alle betrokkenen kunnen meekijken naar het behandelbeleid en de ontwikkeling van de wond.’

Doelmatige zorg

In haar ervaring is het zeer waardevol als de leverancier van medische hulpmiddelen actief bijdraagt aan de kwaliteit van de zorg. ‘Ik werk graag en prettig samen met Mediq. Ze hebben een compleet assortiment wondverzorgingsmaterialen en doen hun best om mijn werk te vergemakkelijken. Bovendien ondersteunt Mediq ons op belangrijke aspecten zoals kennisuitwisseling, digitalisering en beeldzorg. Ook hebben ze een grote rol vervuld in de ontwikkeling van zorgprogramma Wondregie. Allemaal zaken die ertoe bijdragen dat we ook in moeilijke marktomstandigheden voor gerichte en doelmatige wondzorg kunnen zorgen.’

*PREM Wijkverpleging 2020

 
Lian Evers

Lian Evers

Wondconsulent Careyn

Er zijn voor een ander is het mooiste dat er is

Toch kun je soms niet de aandacht geven die iemand verdient, door bijvoorbeeld tijdgebrek. Of door iemands schaamte of angst. Daarom zoeken we samen naar kansen en oplossingen om klanten zich minder patiënt te laten voelen. En meer mens.