Onaangename gesprekken in de spreekkamer

29 maart 2021
Begin dit jaar is de vergoeding van Continue Glucose Monitoring (CGM) overgeheveld van het ziekenhuisbudget naar het hulpmiddelenbudget. Hierbij zijn de vergoedingscriteria herzien. Niet alle mensen met diabetes weten wat er precies is veranderd. Dit kan leiden tot onaangename gesprekken in de spreekkamer. Acht vragen aan Henny Nouwen-van der Straaten, diabetes- en vasculair verpleegkundige in het IJsselland Ziekenhuis in Capelle en voorzitter van V&VN Diabeteszorg.