Interview met verpleegkundige Conny de Pee

Technische thuiszorg: een beroep in beweging

Conny de Pee, technische thuiszorgverpleegkundige

Een leven lang leren om optimaal te kunnen functioneren

Conny de Pee werkt bij Thuiszorg Pantein en is tevens voorzitter van de vakgroep technische thuiszorgverpleegkundigen. De gedreven verpleegkundige vertelt vol enthousiasme over haar vak en inspanningen om de deskundigheid van de technische thuiszorgverpleegkundige en de samenwerking in de zorgketen naar een hoger niveau te brengen. Naast haar werk en belangrijke nevenactiviteit volgt ze de post-hbo TTV-opleiding aan de HAN. Een opleiding die ze zelf mede-ontwikkelde. ‘Een leven lang leren is voor onze beroepsgroep enorm belangrijk om optimaal te kunnen functioneren.’

‘De Vakgroep Technische Thuiszorg Verpleegkundigen is in 2015 is opgericht en onderdeel van V&VN Transferverpleegkundigen’, legt Conny uit. ‘We werden geïnspireerd door Gijs Heeres van Mediq. Hij vond dat we ons moesten organiseren, omdat we landelijk allemaal tegen dezelfde problemen aanliepen. Omdat samenwerken belangrijk is om de kwaliteit van de zorg naar een hoger plan te brengen. Ons doel is om verpleegkundigen te verbinden en om met en van elkaar te leren. Ook adviseren we hen over onderwerpen zoals functieomschrijvingen, samenwerking in de zorgketen en patiënten vanuit het ziekenhuis naar huis brengen.’

Post-hbo TTV-opleiding

Het meest trots is Conny op de Post-hbo TTV-opleiding die met de HAN ontwikkeld is om voor een eenduidige manier van werken te zorgen. De opleiding is ’NLQFS6’ gecertificeerd. ‘Dat was een enorme mijlpaal voor ons! Dat je aan die kwaliteitseis voldoet, betekent dat je meetelt. Dat geeft de opleiding en het vakgebied een boost. We proberen op alle nieuwe ontwikkelingen in te spelen. Dat is best lastig. Sommige teams zijn net begonnen met centraal veneuze katheters ofwel CVK, Port-a-caths en antibiotica thuis. Andere teams sluiten ook chemotherapie af, doen bloedtransfusies en dienen thuis immunoglobulinen toe. Ieder team heeft een eigen ontwikkelniveau. In de opleiding zie je wat er allemaal kan en wat er in andere teams gebeurt. Dit verruimt je blik en brengt je op ideeën voor je eigen team.’
 

‘De Vakgroep Technische Thuiszorg Verpleegkundigen is in 2015 is opgericht en onderdeel van V&VN Transferverpleegkundigen’, legt Conny uit. ‘We werden geïnspireerd door Gijs Heeres van Mediq. Hij vond dat we ons moesten organiseren, omdat we landelijk allemaal tegen dezelfde problemen aanliepen. Omdat samenwerken belangrijk is om de kwaliteit van de zorg naar een hoger plan te brengen. Ons doel is om verpleegkundigen te verbinden en om met en van elkaar te leren. Ook adviseren we hen over onderwerpen zoals functieomschrijvingen, samenwerking in de zorgketen en patiënten vanuit het ziekenhuis naar huis brengen.’

Post-hbo TTV-opleiding

Het meest trots is Conny op de Post-hbo TTV-opleiding die met de HAN ontwikkeld is om voor een eenduidige manier van werken te zorgen. De opleiding is’NLQFS6’ gecertificeerd. ‘Dat was een enorme mijlpaal voor ons! Dat je aan die kwaliteitseis voldoet, betekent dat je meetelt. Dat geeft de opleiding en het vakgebied een boost. We proberen op alle nieuwe ontwikkelingen in te spelen. Dat is best lastig. Sommige teams zijn net begonnen met centraal veneuze katheters ofwel CVK, Port-a-caths en antibiotica thuis. Andere teams sluiten ook chemotherapie af, doen bloedtransfusies en dienen thuis immunoglobulinen toe. Ieder team heeft een eigen ontwikkelniveau. In de opleiding zie je wat er allemaal kan en wat er in andere teams gebeurt. Dit verruimt je blik en brengt je op ideeën voor je eigen team.’

 

Elkaars kennis benutten

‘Je leert ontzettend veel tijdens de opleiding, dat merk ik ook in mijn eigen team. De studenten doen belangrijke onderzoeken. De vakgroep publiceert de beste onderzoeken in de nieuwsbrief, wat teams ertoe aanzet om nieuwe dingen uit te proberen. Omdat we verwachten dat er bijvoorbeeld nog meer oncologische handelingen naar huis komen, zijn we met de HAN bezig om voor technisch thuiszorgverpleegkundigen een verkorte cursus oncologie te organiseren.’

‘Ook willen we landelijke regiobijeenkomsten organiseren om onze zichtbaarheid te vergroten. Daar zijn we onder andere mee bezig samen met Mediq. Zij kunnen veel voor ons betekenen vanwege hun landelijke dekking. Mogelijk gaan we een gezamenlijk symposium organiseren met de V&VN afdelingen Palliatieve Zorg, Pijnverpleegkundigen, Oncologie en Transferverpleegkundigen. Een goede manier om van elkaar te leren en elkaars kennis optimaal te benutten.’

Expertisegebied en richtlijnen

Een van de eerste activiteiten van de vakgroep was het beschrijven van het expertisegebied. ‘In deze publicatie staat precies beschreven wat de technische thuiszorgverpleegkundige kan en waar ze aan moet voldoen. Daarnaast werken we mee aan richtlijnen zoals de richtlijn palliatieve sedatie en de richtlijn toediening gereedmaken. Momenteel kijken we mee naar de richtlijn centraal veneuze katheters thuis, slaapproblemen in de palliatief terminale fase en naar het kwaliteitskader wijkverpleging.’

 
Patiënt wordt thuis bijgestaan door de thuiszorg bij de start van haar infuustherapie

Protocollair werken

Evidence based werken is vanzelfsprekend voor Conny. Hierin zijn de Vilans-protocollen leidend. ‘Als wij vanuit een ziekenhuis een protocol krijgt dat hiervan afwijkt, vragen we naar de reden daarvan. Als het ziekenhuis dit per se wil, houden we het afwijkende protocol aan. Soms wijk je in overleg van een protocol af, op basis van je klinische blik en verpleegkundig leiderschap. Dat gebeurt bijvoorbeeld als in het protocol staat dat je één keer per week een systeem wisselt. Als jij het nodig vindt dat dit twee keer per week gebeurt omdat zes katten en zeven honden in huis rondlopen, dan doe je dat natuurlijk.’

Bewustzijn vergroten

De bekendheid van de technische thuiszorg in ziekenhuizen moet verbeteren, vindt ze. ‘Dat is een taak van de vakgroep én van de technische thuiszorgteams zelf’. Je moet blijven laten zien dat je er bent en wat je kan. Wij hebben in ons regioziekenhuis bij alle afdelingen een presentatie over de competenties van de technische thuiszorg verzorgd. Dan krijg je hele verbaasde reacties.’

Over mijn lijk

‘Heb je het programma Over mijn lijk gezien? Daarin zag je een jonge man met darmkanker die vocht in zijn buik in het ziekenhuis moest laten verwijderen met een tijdelijke drain. Je kunt ook een permanente drain plaatsen zodat dat vocht thuis afgenomen kan worden. Dat scheelt veel ritjes naar het ziekenhuis en aanprikken. Dat nog niet alle teams dit doen is ontzettend jammer. Dit is dus ook iets waarover je in de opleiding kunt leren.’

Aantoonbare en actuele kwaliteit

Er gebeurt ontzettend veel, concludeert Conny. ‘Je moet blijven leren en je blijven ontwikkelen’. Niet alleen voor de zorg aan de patiënt, maar ook voor bijvoorbeeld digitalisering. Daar levert de opleiding een belangrijke bijdrage aan. Ik gun mijn beroepsgroep en alle cliënten dat iedereen op hetzelfde niveau kan werken. En dat iedereen ziet dat wij als goedgeschoolde verpleegkundigen een hoge kwaliteit van zorg leveren buiten het ziekenhuis.’
Thuis voel je je minder patiënt en meer mens

Transformatie van zorg: patronen doorbreken

‘Als meer hoogcomplexe zorg naar huis komt, moet duidelijk zijn dat de kwaliteit van zorg hetzelfde is als in het ziekenhuis. Soms loop je tegen behoudende artsen die niet snel geneigd zijn om zorg naar huis te verplaatsen. Het is aan het management van het ziekenhuis om dat te doorbreken. Net zoals het aan onze beroepsgroep is om onze kwaliteit aantoonbaar te maken en te blijven ontwikkelen.’