Landelijk Consortium Hulpmiddelen

COVID-19 Persoonlijke beschermingsmiddelen

Op deze pagina vindt u meer informatie over het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) en het bestellen van persoonlijke beschermingsmiddelen via het bestelportaal van Mediq - Mijn MedBIS.

Landelijk Consortium Hulpmiddelen

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) opgericht. Mediq is aangesloten bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen. Het consortium waarin partijen zonder winstoogmerk samenwerken, onder regie van het Ministerie van VWS, heeft als doel om gezamenlijk tekorten aan medische hulpmiddelen die als gevolg van de COVID-19 crisis zijn ontstaan op te heffen.

Veelgestelde vragen over het LCH

Bekijk de veelgestelde vragen Staat uw vraag hier niet bij? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 088-888 94 04.

De klantenservice van het LCH is geopend op werkdagen van 8.30 tot 13.00 uur. Met vragen kunt u mailen naar customer.support.corona@mediq.com.

Vraag uw persoonlijke beschermingsmiddelen aan via Mijn MedBIS

Op dit moment worden de volgende producten ingekocht door het LCH: FFP1, FFP2 en FFP3-maskers, chirurgische maskers, protectiejassen, spatbrillen, schorten, onderzoekshandschoenen, desinfectantia, diagnostische testen (inclusief PCR-materiaal, swabs en media).

Producten die niet leverbaar zijn via uw leverancier, kunt u aanvragen bij het LCH via een aanvraagformulier in onze bestel- en informatieservice, Mijn MedBIS. Vervolgens verdeelt GGD/GHOR en ROAZ de beschikbare voorraad over alle aanvragen volgens de prioritering die is vastgesteld door het ministerie van VWS.

Direct naar aanvragen - Mijn Medbis