Bezorger overhandigt bestelling aan klant

Leveringen

U hoeft u geen zorgen te maken over de levering van uw medische hulpmiddelen. Extra bestellen is niet nodig. Mediq heeft continuïteitsmaatregelen genomen vanwege het coronavirus. Hierdoor blijft onze voorraad op peil en krijgt u uw bestelling snel thuisbezorgd. Gewoon zoals u van ons gewend bent. We hebben de knelpunten in de beschikbaarheid van beschermingsmiddelen in kaart gebracht en ons voorraadbeleid aangepast. We onderhouden nauw contact met onze fabrikanten en informeren onze klanten waar mogelijk naast de verwachte levertijden over eventuele alternatieven. Ook hebben we symposia en scholingen afgelast en maken we gebruik van alternatieve vergadermogelijkheden. We hebben nieuwe richtlijnen verstrekt aan onze zorgprofessionals en servicemedewerkers die mensen thuis of op locatie ondersteunen. Ook is klantbezoek tijdelijk beperkt en vindt overleg zoveel mogelijk telefonisch of digitaal plaats.

Klantenservicemedewerker aan de telefoon

Corona-continuïteitsplan

Sinds 28 februari hebben we interne protocollen afgekondigd, in lijn met de richtlijnen van de overheid en de informatie van RIVM. We hebben reizen en meetings afgelast, hygiëne- en schoonmaakmaatregelen getroffen en ‘groeten zonder aanraking’ ingevoerd. We werken vanuit huis als dit mogelijk is en hebben maatregelen genomen voor de teams die cruciaal zijn voor contact met zorgprofessionals en patiënten. We treffen doorlopend maatregelen om te voorkomen dat essentiële werkzaamheden stil komen te liggen. Dit is belangrijk om onze medische zorg en hulpmiddelen op de juiste tijd en plaats te blijven leveren. Hiervoor hebben we een corona-continuïteitsplan opgesteld. We informeren onze medewerkers steeds over waar ze rekening mee moeten houden op het gebied van patiëntenzorg, klantcontact, logistiek en mobiliteit. Hiervoor zijn heldere afspraken over de verantwoordelijkheden en aanspreekpunten gemaakt. Bij nieuwe ontwikkelingen passen we het plan waar nodig direct aan en communiceren we hierover.

Huisbezoek

De dienstverlening van onze klantenservice, sales en ons distributiecentrum blijft intact. Ook onze zorgprofessionals en servicemedewerkers blijven gewoon doorwerken. Bij huisbezoek doen we vooraf extra triage om de kans op coronabesmetting te beperken. Bezoeken aan risicogroepen plannen we aan het einde van de dag, met adequate persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij patiënten die vanwege Covid-19 in thuisquarantaine zitten, overleggen we per patiënt eerst met behandelend arts of behandeling door moet gaan of niet. Samen met u doen we er alles aan om ‘gewoon gezond’ en beschikbaar te blijven. Hiertoe zullen we alle noodzakelijke maatregelen blijven nemen om verspreiding van het virus te voorkomen.

Vrouwelijke klantenservice medewerker aan het werk op het hoofdkantoor van Mediq

Nina Baumann, helpdeskmedewerker in coronatijd

‘Na het afronden van mijn master klinische kinder- en jeugdpsychologie heb ik een jaar bij een specialist in geestelijke gezondheidszorg gewerkt. Daarna zou ik door Midden-Amerika gaan reizen, maar corona gooide mijn plannen overhoop. Ik ben erg blij dat ik nu bij Mediq mijn steentje kan bijdragen om mensen te steunen die risicovol werk doen in de zorg.’